Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

Zarządzenie nr 13112005 Burmistrza Miasta i Gminy w Sztumie
z dnia 27 października 2005 roku


W sprawie wyboru formy zbycia nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe, położonych w Sztumie Osiedle Na Wzgórzu, ustalenia ceny i powołania osób do składu komisji.
Na podstawie Art. 39 ust. 2 i art. 67 ust. 2 pkt 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst z 2004 roku Dz. U nr 261 poz. 2603) w związku § 3 i 4 Uchwały Nr XXXIII/ 282/2001 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 18 czerwca 2001 roku w sprawie określenia zasad nabywania , zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż 3 lata z późniejszymi zmianami oraz §1 Zarządzenia nr 9 /2002 Burmistrza Miasta i Gminy w Sztumie z dnia 11 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia sposobu, terminu i wysokości wpłat oraz powołania składu komisji upoważnionej do przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości oraz zbywania i obciążania nieruchomości w drodze rokowań i w drodze bezprzetargowej z gminnego zasobu nieruchomości zarządzam co następuje:

§1
W związku z negatywnym wynikiem kolejnego (czwartego) przetargu na nieruchomości gruntowe oznaczone numerami 292, 293, i 296 położone w Sztumie Osiedle Na Wzgórzu ustalam sprzedaż tych nieruchomości w drodze rokowań.

§2
Ustalam cenę (netto) do sprzedaży nieruchomości nie niższą niż w niżej podanych wysokościach:
Za nieruchomość nr 292 o pow. 1049m2 - cena 21.445,00 zł Za nieruchomość nr 293 o pow. 1994m2 - cena 40.765,00 zł Za nieruchomość nr 296 o pow. 1033m2 - cena 21.119,00 zł

§3
Do czynności związanych z przeprowadzeniem rokowań powołuję komisję w składzie:
1.Przewodniczący: Joachim Majewski-Radny Rady Miejskiej w Sztumie
2.Członek: Agnieszka Topolewska Reksa - Kierownik Referatu Inwestycji, PP i GN 3.Członek: Halina Tymoszuk - Inspektor Referatu Inwestycji, PP i G N

§4
Komisja zobowiązana jest przeprowadzić czynności związane z przeprowadzeniem rokowań zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.Burmistrz
Miasta i Gminy Sztum

Leszek Tabor


Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:928
Treść wprowadził(a): Góra Dariusz, 2005-11-22 14:27:15
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2005-11-22 09:23:59