Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

Zarządzenie nr .124/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 18 października 2005


w sprawie powołania Komisji Przetargowej
Na podstawie art.19 ust.2, art.20 i art.21 ust.l i 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. prawo zamówień publicznych
Zarządzam co następuje
§1
W związku z ogłoszeniem przetargu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości do 60.000 EURO na: wykonanie remontu nawierzchni drogi przy ul Sienkiewicza w Sztumie,
powołuję Komisją do przeprowadzenia postępowania i oceny ofert w składzie:
Przewodniczący: Marek Dobrzyński
Członkowie: Mieczysław Kłopotowski
Grażyna Żołędowska
§2
1. Postępowanie wszczęto dnia 05.10.2005 r. /data ogłoszenia/ na wniosek Mieczysława Kłopotowskiego - kierownika Ref. Gospodarki Komunalnej i Spraw Obywatelskich w UMiG Sztum.
2. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 19.10.2005 r., o godz. 12:15 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie, ul. Mickiewicza 39, sala nr 56.
§3
Komisja przetargowa obowiązana jest przeprowadzić przetarg zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.Burmistrz
Miasta i Gminy Sztum

Leszek Tabor


Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:932
Treść wprowadził(a): Góra Dariusz, 2005-11-22 14:15:23
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2005-11-22 09:20:02