Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

Zarządzenie nr 122 / 2005 Burmistrza Miasta i Gminy w Sztumie
z dnia 7 października 2005 roku

w sprawie powołania osób do składu komisji do przeprowadzenia czynności związanych ze sprzedażą nieruchomości gruntowej położonej w Gościszewi przeznaczonej na poprawienie warunków zagospodarowania przyległej nieruchomości oraz ustalenia ceny zbycia.
Na podstawie §1 Zarządzenia nr 9 /2002 Burmistrza Miasta i Gminy w Sztumie z dnia 11 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia sposobu, terminu i wysokości wpłat oraz powołania składu komisji upoważnionej do przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości oraz zbywania i obciążania nieruchomości w drodze rokowań i w drodze bezprzetargowej z gminnego zasobu nieruchomości w związku z Uchwałą Nr XXXVII 1/240/2005 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 25 sierpnia 2005 roku w sprawie wytypowania do sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Gościszewie z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.
zarządzam co następuje:
§1
1.Sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem 76/25 o pow. 507 m2 następuje w drodze bezprzetargowej z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania
przyległej nieruchomości oznaczonej numerem 76/26, za cenę 6084,00zł ustaloną na
podstawie wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego. Do ceny zostanie doliczony podatek VAT 22 % zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54 , poz. 535). 2. Do czynności związanych ze sprzedażą nieruchomości gruntowej opisanej w § 1 pkt 1 powołuję komisję w składzie:
Przewodniczący:Waldemar Fierek - Radny Rady Miejskiej w Sztumie
2.Członek: Agnieszka Topolewska-Reksa - Kierownik Referatu Inwestycji, PP i GN
3.Członek: Halina Tymoszuk - Inspektor Referatu Inwestycji, PP i GN
§2
Komisja zobowiązana jest przeprowadzić czynności związane ze sprzedażą nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Miasta i Gminy Sztum

Leszek Tabor


Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:852
Treść wprowadził(a): Góra Dariusz, 2005-10-18 09:02:12
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2005-10-18 08:20:58