Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

Zarządzenie nr 121/ 2005
Burmistrza Miasta i Gminy w Sztumie
z dnia 7 października 2005roku

w sprawie powołania osób do składu komisji do przeprowadzenia czynności związanych ze sprzedażą lokali mieszkalnych na rzecz najemców.
Na podstawie §1 Zarządzenia nr 9 /2002 Burmistrza Miasta i Gminy w Sztumie z dnia 11 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia sposobu, terminu i wysokości wpłat oraz powołania składu komisji upoważnionej do przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości oraz zbywania i obciążania nieruchomości w drodze rokowań i w drodze bezprzetargowej z gminnego zasobu nieruchomości w związku z Uchwałą Nr XII/327/2002 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 02 marca 2002 roku w sprawie zasad sprzedaży budynków i lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Miasta i Gminy Sztum oraz Uchwałą nr 64/2002 Zarządu Miasta i Gminy Sztum z dnia 29 sierpnia 2002 roku w sprawie wytypowania budynków i lokali mieszkalnych do sprzedaży oraz ustalenia formy zbycia udziału do gruntu,
zarządzam co następuje:
§1
Do czynności związanych ze sprzedażą na rzecz najemców n/w lokali mieszkalnych:
• Nr 1 mieszczącego się w budynku nr 36 (klatka"C") w Sztumie przy ul. Sienkiewicza, którego wartość rynkowa określona przez rzeczoznawcę majątkowego, łączna z udziałem do gruntu oddawanego w użytkowanie wieczyste wynosi 29.234,00zł,
• Nr 9 mieszczącego się w budynku nr 1 w Sztumie przy ul. Kasprowicza, którego wartość rynkowa określona przez rzeczoznawcę majątkowego, łączna z udziałem do gruntu oddawanego w użytkowanie wieczyste wynosi 25.126,00zł,
• Nr 12 mieszczącego się w budynku nr 1C w Sztumie przy ul. Kopernika, którego wartość rynkowa określona przez rzeczoznawcę majątkowego, łączna z udziałem do gruntu oddawanego w użytkowanie wieczyste wynosi 19.533,00zł,:
powołuję komisje w składzie :
1 .Przewodniczący:Członek Rady Miejskiej w Sztumie
2.Członek: Agnieszka Topolewska-Reksa - Kier. Refeferatu Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami.
3.Członek : Halina Tymoszuk -Insp. Ref. Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami.
§2
Komisja zobowiązana jest przeprowadzić czynności związane ze sprzedażą lokali mieszkalnych na rzecz najemców, zgodnie z obowiązującymi przepisami. -
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .

Burmistrz
Miasta i Gminy Sztum

Leszek Tabor


Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:918
Treść wprowadził(a): Góra Dariusz, 2005-10-18 08:58:35
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2005-10-18 08:20:21