Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

Zarządzenie nr 120 / 2005 Burmistrza Miasta i Gminy w Sztumie z dnia 7 października 2005 roku

w sprawie powołania osób do składu komisji do przeprowadzenia czynności związanych z oddaniem w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej położonej w Sztumie przy ul. Osińskiego, przeznaczonej na poprawienie warunków zagospodarowania przyległej nieruchomości oraz ustalenia ceny.
Na podstawie §1 Zarządzenia nr 9 /2002 Burmistrza Miasta i Gminy w Sztumie z dnia 11 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia sposobu, terminu i wysokości wpłat oraz powołania składu komisji upoważnionej do przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości oraz zbywania i obciążania nieruchomości w drodze rokowań i w drodze bezprzetargowej z gminnego zasobu nieruchomości w związku z Uchwałą Nr XIII/108/1995 Rady Miasta i Gminy Sztum z dnia 15 maja 1995 roku w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste działki położonej w Sztumie przy ul. Osińskiego z przeznaczeniem na poszerzenie siedliska i § 6 uchwały Nr XXXIII/282/2001 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 18 czerwca 2001 roku w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż 3 lata ze zmianami,
zarządzam co następuje:
§1
Oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem
573/1 o pow. 66 m2 następuje w drodze bezprzetargowej z przeznaczeniem na
poprawienie warunków zagospodarowania przyległej nieruchomości oznaczonej
numerem 580.
Na podstawie wartości rynkowej określonej przez rzeczoznawcę majątkowego
ustalam cenę nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem 573/1 o pow. 66 m
w wysokości .2044,00
Stawka procentowa pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości
gruntowej wynosi 25% ceny, o której mowa w § 1 ust. 2.
Stawka procentowa opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste nieruchomości
gruntowej wynosi 1% ceny, o której mowa w § 1 ust. 2.
Do pierwszej opłaty i opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego, zostanie
doliczony podatek VAT 22 % zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług (Dz. U.
nr 54 , poz. 535).
§2
Do czynności związanych z oddaniem w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej
opisanej w § 1 pkt 1 powołuję komisję w składzie:
1 .Przewodniczący: Waldema Fierek - Radny Rady Miejskiej w Sztumie
2.Członek: Agnieszka Topolewska-Reksa - Kierownik Referatu Inwestycji, PP i GN 3.Członek: Halina Tymoszuk - Inspektor Referatu Inwestycji, PP i GN
§3
Komisja zobowiązana jest przeprowadzić czynności związane ze sprzedażą nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej zgodnie z obowiązującymi
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Miasta i Gminy Sztum

Leszek Tabor


Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:871
Treść wprowadził(a): Góra Dariusz, 2005-10-18 08:57:34
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2005-10-18 08:19:40