Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

Zarządzenie Nr 111/2005
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 30 września 2005 r.


w sprawie przyjęcia harmonogramu dochodów i wydatków budżetu Gminy Sztum
na IV kwartał 2005 roku


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), oraz art. 29 ust. 2 i 4 i art. 92 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 ze zmianami), Burmistrz Miasta i Gminy Sztum zarządza co następuje:

§1

Przyjmuje się harmonogram realizacji dochodów i wydatków na IV kwartał 2005r., stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2005 roku.


Burmistrz
Miasta i Gminy Sztum

Leszek Tabor
ZAŁĄCZNIK dostępny do wglądu w UMIG SZTUM w pokoju nr 34 u p. Czesławy Jaźwińskiej

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:881
Treść wprowadził(a): Góra Dariusz, 2005-10-04 08:44:36
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2005-10-04 08:42:36