Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

Zarządzenie nr 110/2005
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 27 września 2005r.


w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Na podstawie art.19 ust.2,art.2O i art.21 ust.l i 2 ustawy z dnia 29.01.2004r prawo zamówień publicznych

zarządzam co następuje
§ 1

W związku z ogłoszeniem przetargu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości pow. 60.000 EURO na: rozbudowę sieci wodociągowej w m. Gościszewo gmina Sztum,
powołuję Komisją do przeprowadzenia postępowania i oceny ofert
w składzie:
Przewodniczący: Agnieszka Topołewska - Keksa
Członkowie: Mieczysław Kłopotowski
Marcin Baźmierowski
Marek Dobrzyński - sekretarz komisji

§ 2

1.Postępowanie wszczęto dnia 19.08.2005r /data ogłoszenia w BZP nr 180poz.42536/ na wniosek Marka Dobrzyńkiego - inspektora ds. inwestycji gminnych w UMiG Sztum. 2. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 03.10.2005r, o godz. 12.30 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie ul. Mickiewicza 39 sala nr 33 .

§ 3

Komisja przetargowa obowiązana jest przeprowadzić przetarg zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Burmistrz
Miasta i Gminy Sztum

Leszek Tabor

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:865
Treść wprowadził(a): Góra Dariusz, 2005-10-04 08:41:49
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2005-10-04 08:39:59