Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

Zarządzenie Nr 106/2005
Burmistrza Miasta i Gminy w Sztumie
Z dnia 14 września 2005 roku


w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Na podstawie art. 19 ust. 2, art. 20 i art. 21 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. prawo zamówień publicznych

zarządzam co następuje

§ 1

W związku z ogłoszeniem przetargu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości pow. 60.000 EURO na budowę infrastruktury technicznej- drogi w Osiedlu Przyleśnym w Czerninie- etap I,
powołuję Komisję do przeprowadzenia postępowania i oceny ofert
w składzie:
Przewodniczący: Agnieszka Topolewska- Reksa
Członkowie: Daria Wojtaś
Mieczysław Kłopotowski
Teresa Nowak- sekretarz komisji

§ 2

1. Postępowanie wszczęto dnia 02.08.2005r /data ogłoszenia w BZP nr 162 poz. 38498/ na wniosek Marka Dobrzyńskiego- inspektora ds. inwestycji gminnych w UMiG Sztum.
2. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 14.09.2005r., o godz. 12.30 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie ul. Mickiewicza 39 sala nr 33.

§ 3

Komisja przetargowa obowiązana jest przeprowadzić przetarg zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Burmistrz
Miasta i Gminy Sztum

Leszek Tabor

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:865
Treść wprowadził(a): Góra Dariusz, 2005-10-03 10:50:25
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2005-10-03 10:40:49