Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

Zarządzenie Nr 104/2005
Burmistrza Miasta i Gminy w Sztumie
Z dnia 12 września 2005 roku


W sprawie powołania osób do składu komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na dzierżawę pawilonu handlowego nr 5 w hali targowej w Sztumie przy ul. Mickiewicza 16.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), Uchwały Nr XXXIII/282/2001 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 18 czerwca 2001 r. z późniejszymi zmianami w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawienia na okres dłuższy niż 3 lata oraz §1 Zarządzenia Nr 9/2002 Burmistrz Miasta i Gminy z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia sposobu, terminu i wysokości wpłat oraz powołania składu komisji upoważnionej do przeprowadzenia przetargów na zbyci nieruchomości oraz zbywania i obciążania nieruchomości w drodze rokowań i w drodze bezprzetargowej z gminnego zasobu nieruchomości

Zarządzam, co następuje:
§ 1

W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego w Sztumie ul. Mickiewicza 16 (Hala Targowa- pawilon nr 5)
Powołuję Komisję w składzie:

Przewodniczący- Waldemar Fierek
Członek- Mieczysław Kłopotowski
Członek- Iwona Wyżykowska
Członek- Halina Tymoszuk

§ 2

Komisja przetargowa jest obowiązana przeprowadzić przetarg zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


BURMISTRZ
Miasta i Gminy Sztum

Leszek Tabor

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:873
Treść wprowadził(a): Góra Dariusz, 2005-10-03 10:48:31
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2005-10-03 10:40:10