Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

Zarządzenie Nr 100/2005
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 31 sierpnia 2005 r.


w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Sztum dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej


Na podstawie art. 48 ust. 1 z dnia 12 kwietnia 2001r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499, Nr 74, poz. 786 i Nr 154, poz. 1802, z 2002 r. Nr 14, poz. 128, Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1089 i Nr 153, poz. 1271, z 2003r. Nr 57, poz.507 i Nr 130, poz. 1188, z 2004r. Nr 25, poz. 219 oraz z 2005r. Nr 140, poz.1173) zarządza się, co następuje:§1


W celu przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 września 2005 r. powołuje się w gminie Sztum obwodowe komisje wyborcze w składach określonych w załączniku do niniejszego zarządzenia.


§2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.Burmistrz
Miasta i Gminy Sztum

Leszek Tabor

ZAŁĄCZNIK dostępny do wglądu w UMIG SZTUM w pokoju nr 34 u p. Czesławy Jaźwińskiej

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:895
Treść wprowadził(a): Góra Dariusz, 2005-10-03 11:27:03
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2005-10-03 10:43:12