Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

Zarządzenie nr 96/2005
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 30 sierpnia 2005 r.w sprawie zmiany składu Komisji Przetargowej

Na podstawie art. 21 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. prawo zamówień publicznych

zarządzam co następuje

§ 1

W związku z usprawiedliwioną nieobecnością- urlop wypoczynkowy- Dariusza Kumudy odwołuje go ze składu Komisji Przetargowej powołanej Zarządzeniem Nr 84/2005r z dnia 03.08.2005r. do przeprowadzenia ceny ofert złożonych do przetargu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości pow. 60.000 EURO na: budowę hali sportowej wraz z infrastrukturą techniczną oraz modernizację gimnazjum w Sztumie,
w skład Komisji do przeprowadzenia postępowania i oceny ofert
wchodzą:
Przewodniczący: Alicja Podlewska
Członkowie: Daria Mietlewska- Dura
Agnieszka Topolewska- Reksa
Barbara Richert
Marek Dobrzyński
Teresa Nowak- sekretarz komisji

§ 2

1. Postępowanie wszczęto dnia 18.07.2005 r. /data ogłoszenia w BZP nr 148 poz. 35183/ na wniosek Marka Dobrzyńskiego- inspektora ds. inwestycji gminnych w UMiG Sztum.
2. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 30.08.2005r., o godz. 12.30 w siedzibie Urzędu Miasta i
Gminy w Sztumie ul. Mickiewicza 39 sala nr 33.

§ 3

Komisja przetargowa obowiązana jest przeprowadzić przetarg zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Miasta i Gminy Sztum

Leszek Tabor

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:857
Treść wprowadził(a): Góra Dariusz, 2005-10-03 10:34:05
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2005-10-03 10:22:20