Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

Zarządzenie nr 94/2005
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 26 sierpnia 2005 roku


W sprawie zmiany zarządzenia nr 70/2005 z dnia 27 czerwca 2005 roku w sprawie powołania osób do składu komisji do przeprowadzenia czynności związanych ze sprzedażą na rzecz najemcy budynku mieszkalnego jednorodzinnego położonego w Nowej Wsi nr 52 oraz działki oznaczonej numerem 297 o pow. 800m2.

Na podstawie §1 Zarządzenia nr 9/2002 Burmistrza Miasta i Gminy w Sztumie z dnia 11 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia sposobu, terminu i wysokości wpłat oraz powołania składu komisji upoważnionej do przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości oraz zbywania i obciążania nieruchomości w drodze rokowań i w drodze bezprzetargowej z gminnego zasobu nieruchomości w związku z Zarządzeniem Nr 53/2004 Burmistrza Miasta i Gminy w Sztumie z dnia 9 czerwca 2004 roku w sprawie wytypowania do sprzedaży budynku mieszkalnego położonego w Nowej Wsi nr 52, gmina Sztum, na rzecz najemcy oraz ustalenia formy zbycia gruntu.

Zarządzam co następuje:


§ 1

W zarządzeniu nr 70/2005 z dnia 27 czerwca 2005 roku w sprawie powołania osób do składu komisji do przeprowadzenia czynności związanych ze sprzedażą na rzecz najemcy budynku mieszkalnego jednorodzinnego położonego w Nowej Wsi nr 52 działki oznaczonej numerem 297 o pow. 800 m2 wprowadzam zmianę:

§ 1 pkt. 1 otrzymuje brzmienie:
Członek: Sławomir Michalik- Radny Rady Miejskiej w Sztumie


§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Sztum

Leszek Tabor


Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:819
Treść wprowadził(a): Góra Dariusz, 2005-10-03 10:30:52
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2005-10-03 10:25:36