Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

Zarządzenie nr 90/2005
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 12 sierpnia 2005r.


w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Na podstawie art. 19 ust. 2, art.20 i art.21 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29.01 2004r prawo zamówień publicznych

zarządzam co następuje

§ 1

W związku z ogłoszeniem przetargu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości do 60.000 EURO na: wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni ulic Żeromskiego, Jagiełły, Chopina w Sztumie oraz remont "placu manewrowego" przy ul. Morawskiego w Sztumie,
powołuję Komisję do przeprowadzenia postępowania i oceny ofert
w składzie:
Przewodniczący: Mieczysław Kłopotowski
Członkowie: Iwona Wyżykowska
Marek Dobrzyński- sekretarz komisji

§ 2

1. Postępowanie wszczęto dnia 01.08.2005r /data na ogłoszenia/ na wniiosek Mieczysława Kłopotowskiego- kierownika ref. Gospodarki komunalnej i spraw bywatelskich w UMiG Sztum.
2. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 18.08.2005r, o godz. 12.15 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie ul. Mickiewicza 39 sala nr 56.

§ 3

Komisja przetargowa obowiązana jest przeprowadzić przetarg zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Miasta i Gminy Sztum

Leszek Tabor

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:845
Treść wprowadził(a): Góra Dariusz, 2005-10-03 10:05:18
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2005-10-03 10:04:16