Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

Zarządzenie Nr 86/2005
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 03 sierpnia 2005 roku


W sprawie powołania osób do składu komisji do przeprowadzenia czynności związanych ze sprzedażą nieruchomości gruntowych zabudowanych budynkami wielorodzinnymi, oddanych w użytkowanie wieczyste położonych w Sztumie obręb 2, w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego tj. Spółdzielni Mieszkaniowej w Sztumie.


Na podstawie §1 Zarządzenia nr 9 /2002 Burmistrza Miasta i Gminy w Sztumie z dnia 11 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia sposobu, terminu i wysokości wpłat oraz powołania składu komisji upoważnionej do przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości oraz zbywania i obciążania nieruchomości w drodze rokowań i w drodze bezprzetargowej z gminnego zasobu nieruchomości w związku z Uchwałą Nr XVI/93/2003 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 grudnia 2003 roku w sprawie zasad sprzedaży na rzecz spółdzielni mieszkaniowych prawa własności nieruchomości gruntowych zabudowanych pozostających w użytkowaniu wieczystym spółdzielni oraz udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego nr 43 poz. 851 z dnia 10 kwietnia 2004 roku ze zmianami) oraz Uchwałą nr XXXVII/283/05 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 6 lipca 2005 roku w sprawie wytypowania do sprzedaży nieruchomości gruntowych, oddanych w użytkowanie wieczyste, zabudowanych na cel mieszkaniowy, położonych w Sztumie obręb 2, w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego.

Zarządzam co następuje:

§1


1.Sprzedaż nieruchomości zabudowanych budynkami wielorodzinnymi, następuje na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej w Sztumie - dotychczasowego użytkownika wieczystego za cenę 30.238,88 zł + VAT 22% ustaloną na podstawie wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego po zastosowaniu 96 % bonifikaty.
2. Do czynności związanych ze sprzedażą nieruchomości gruntowych położonych w Sztumie obręb geodezyjny nr 2, wymienionych w załączniku nr 1, o łącznej pow. 10.91.03 ha w drodze bezprzetargowej powołuję komisję w składzie:

1.Przewodniczący: Sławomir Michalik – Radny Rady Miejskiej w Sztumie
2.Członek: Agnieszka Topolewska-Reksa – Kierownik Ref. Inwestycji, PP i GN
3.Członek: Halina Tymoszuk – Insp. Ref. Inwestycji, PP i GN

§2


Komisja zobowiązana jest przeprowadzić czynności związane ze sprzedażą nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Miasta i Gminy Sztum

Leszek TaborZałącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Sztum Nr 86/2005 z dnia 03 sierpnia 2005r.

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:777
Treść wprowadził(a): Kowalski Krzysztof, 2005-08-09 12:40:41
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2005-08-09 12:35:46