Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

Zarządzenie Nr 84/2005
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 03 sierpnia 2005 roku


w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Na podstawie art.19 ust.2, art.20 i art.21 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29.01.2004r prawo zamówień publicznych

zarządzam co następuje
§ 1


W związku z ogłoszeniem II przetargu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego , o wartości pow.60.000 EURO na: budowę : hali sportowej wraz z infrastrukturą techniczną oraz modernizację gimnazjum w Sztumie,
powołuję Komisję do przeprowadzenia postępowania i oceny ofert
w składzie :
Przewodniczący: Agnieszka Topolewska-Reksa
Członkowie: Daria Mietlewska- Dura
Barbara Richert
Marek Dobrzyński
Dariusz Kumuda
Nowak Teresa – sekretarz komisji

§ 2


1.Postępowanie wszczęto dnia 18.07.2005r /data ogłoszenia w BZP nr 148 poz.35183/ na wniosek Marka Dobrzyńskiego – inspektora ds. inwestycji gminnych w ref .inwestycji, planowania przestrzennego i gospodarki nieruchomościami UMiG Sztum.
2.Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 30.08.2005r , o godz. 12.30 w siedzibie
Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie ul. Mickiewicza 39 sala nr 33 .

§ 3


Komisja przetargowa obowiązana jest przeprowadzić przetarg zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 4


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Miasta i Gminy Sztum

Leszek Tabor


Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:916
Treść wprowadził(a): Kowalski Krzysztof, 2005-08-09 12:31:48
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00