Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

Zarządzenie Nr 82/2005
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 21 lipca 2005 rokuw sprawie powołania osób do składu komisji do przeprowadzania przetargu nieograniczonego na dzierżawę pawilonu handlowego nr 5 w hali targowej w Sztumie przy ul. Mickiewicza 16.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), Uchwały Nr XXXIII/282/2001 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 18 czerwca 2001 r. z późniejszymi zmianami w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż 3 lata oraz §1 Zarządzenia nr 9/2002 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia sposobu, terminu i wysokości wpłat oraz powołania składu komisji upoważnionej do przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości oraz zbywania i obciążania nieruchomości w drodze rokowań i w drodze bezprzetargowej z gminnego zasobu nieruchomości

zarządzam co następuje:

§ 1


W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego w Sztumie ul. Mickiewicza 16 ( Hala Targowa - pawilon nr 5 )
p o w o ł u j ę Komisję w składzie:

Przewodniczący - Waldemar Fierek
Członek - Mieczysław Kłopotowski
Członek - Iwona Wyżykowska
Członek - Daria Wojtaś

§ 2


Komisja przetargowa jest obowiązana przeprowadzić przetarg zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 3


Zarządzanie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Miasta i Gminy Sztum

Leszek Tabor


Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:825
Treść wprowadził(a): Kowalski Krzysztof, 2005-08-03 11:12:58
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2005-08-03 11:12:13