Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

Zarządzenie Nr 74/2005
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 30 czerwca 2005 rokuw sprawie przyjęcia harmonogramu dochodów i wydatków budżetu Gminy Sztum na III kwartał 2005 roku

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), oraz art. 29 ust. 2 i 4 i art. 92 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 ze zmianami), Burmistrz Miasta i Gminy Sztum zarządza co następuje:

§ 1


Przyjmuje się harmonogram realizacji dochodów i wydatków na III kwartał 2005r., stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2005 roku.

Burmistrz
Miasta i Gminy Sztum

Leszek TaborZałącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Sztum Nr 74/2005 z dnia 30 czerwca 2005r.

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:884
Treść wprowadził(a): Kowalski Krzysztof, 2005-07-12 14:48:36
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2005-07-12 14:44:33