Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

Zarządzenie Nr 72/2005
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 28 czerwca 2005 rokuw sprawie wyrażenia zgody dla poniesienia jednorazowych wydatków w II kwartale 2005 r. wyższych niż wielkość wynikająca z harmonogramu wydatków budżetu gminy.

Na podstawie art. 29 ust. 5 w związku z art. 29 ust. 2 i 4 oraz w związku z art. 92 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (t.j. z 2003 r. Dz. U. Nr 15 poz. 148 ze zmianami), Burmistrz Miasta i Gminy zarządza, co następuje:

§ 1


Wyraża się zgodę na poniesienie jednorazowych wydatków w II kwartale 2005 r. określonych w punkcie 7 - wydatków harmonogramu wyższych niż wielkość wynikająca z harmonogramu wydatków budżetu gminy.

Zmiany harmonogramu stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz
Miasta i Gminy Sztum

Leszek TaborU z a s a d n i e n i e:


Zmiany w harmonogramie wydatków budżetu gminy na II kwartał 2005 roku dokonuje się w dziale 750 „Administracja publiczna” rozdz. 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” o kwotę 5.000 zł w celu sfinansowania usługi związanej z publikacją materiałów promocyjnych w czasie
XII Międzynarodowego Zlotu Miłośników VW Garbusa w dniach 01-03.07.2005r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Sztum Nr 72/2005 z dnia 28 czerwca 2005r.

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:835
Treść wprowadził(a): Kowalski Krzysztof, 2005-07-12 14:13:29
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2005-07-12 14:07:58