Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

Zarządzenie Nr 65/2005
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 15 czerwca 2005 rokuw sprawie wyrażenia zgody dla poniesienia jednorazowych wydatków w II kwartale 2005 r. wyższych niż wielkość wynikająca z harmonogramu wydatków budżetu gminy.

Na podstawie art. 29 ust. 5 w związku z art. 29 ust. 2 i 4 oraz w związku z art. 92 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (t.j. z 2003 r. Dz. U. Nr 15 poz. 148 ze zmianami), Burmistrz Miasta i Gminy zarządza, co następuje:

§ 1


Wyraża się zgodę na poniesienie jednorazowych wydatków w II kwartale 2005 r. określonych w punkcie 16 - wydatków harmonogramu wyższych niż wielkość wynikająca z harmonogramu wydatków budżetu gminy.

Zmiany harmonogramu stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz
Miasta i Gminy Sztum

Leszek TaborZałącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Sztum Nr 65/2005 z dnia 15 czerwca 2005r.

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:852
Treść wprowadził(a): Kowalski Krzysztof, 2005-07-12 13:50:20
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2005-07-12 10:44:06