Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

Zarządzenie Nr 79/2005
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 05 lipca 2005r.w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Na podstawie Art. 9g ust. 2 zgodnie z Art. 91d pkt. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 ze zmianami) Burmistrz Miasta i Gminy Sztum zarządza co następuje:

§ 1


Powołuje się komisję egzaminacyjną dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego.


W skład komisji wchodzą:

1. Richert Barbara - przedstawiciel organu prowadzącego szkołę jako
jej przewodniczący,
2. Chrześcijański Zenon - przedstawiciel organu sprawującego nadzór
pedagogiczny,
3. Ruszkowska Aldona - dyrektor Gimnazjum Nr 1 w Sztumie
4. Andrzejewska Bożena - dyrektor Zespołu Szkół w Czerninie,
5. Bielecka Elżbieta - dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Sztumie,,
6. Markowicz Danuta - dyrektor Szkoły Podstawowej w Piekle
7. Jagielska Renata - dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 1 w Sztumie,
8. Banaszyńska Helena - ekspert,
9. Chrześcijańska Marzena - ekspert,
10. Oleksiak Czesław - ekspert,
11. Stankiewicz Jerzy - ekspert,
12. Uchman Halina - ekspert.

§ 2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz
Miasta i Gminy Sztum

Leszek Tabor


Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:887
Treść wprowadził(a): Kowalski Krzysztof, 2005-07-11 14:05:52
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00