Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

Zarządzenie Nr 75/2005
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 30 czerwca 2005r.w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Na podstawie art.19 ust.2, art.20 i art.21 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29.01.2004r prawo zamówień publicznych

zarządzam co następuje
§ 1


W związku z ogłoszeniem przetargu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego , o wartości do60.000 EURO na świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie na okres 2 lat /VII 2005 – VII 2007/,
powołuję Komisję do przeprowadzenia postępowania i oceny ofert
w składzie :
Przewodniczący: Topolewska-Reksa Agnieszka
Członkowie: Tymoszuk Halina
Dobrzyński Marek – sekretarz komisji

§ 2


1.Postępowanie wszczęto dnia 16.06.2005r /data ogłoszenia/ na wniosek Zbigniewa Tchórzowskiego - kierownika referatu IIPPiGN Miasta i Gminy Sztum.
2.Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 05.07.2005r , o godz. 12.15 w siedzibie
Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie ul. Mickiewicza 39 pok.33.

§ 3


Komisja przetargowa obowiązana jest przeprowadzić przetarg zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 4


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Miasta i Gminy Sztum

Leszek Tabor


Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:943
Treść wprowadził(a): Kowalski Krzysztof, 2005-07-11 12:53:03
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2005-07-11 12:51:23