Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

Zarządzenie Nr 70/2005
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 27 czerwca 2005r.W sprawie powołania osób do składu komisji do przeprowadzenia czynności związanych ze sprzedażą na rzecz najemcy budynku mieszkalnego jednorodzinnego położonego w Nowej Wsi nr 52 oraz działki oznaczonej numerem 297 o pow.800 m2.

Na podstawie §1 Zarządzenia nr 9 /2002 Burmistrza Miasta i Gminy w Sztumie z dnia 11 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia sposobu, terminu i wysokości wpłat oraz powołania składu komisji upoważnionej do przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości oraz zbywania i obciążania nieruchomości w drodze rokowań i w drodze bezprzetargowej z gminnego zasobu nieruchomości w związku z Zarządzeniem Nr 53/2004 Burmistrza Miasta i Gminy w Sztumie z dnia 9 czerwca 2004 roku w sprawie wytypowania do sprzedaży budynku mieszkalnego położonego w Nowej Wsi nr 52, gmina Sztum, na rzecz najemcy oraz ustalenia formy zbycia gruntu.

zarządzam co następuje:

§1


Do czynności związanych ze sprzedażą na rzecz najemcy budynku mieszkalnego jednorodzinnego o pow. użytkowej mieszkania 82,60 m2, oraz działki nr 297 o pow. 800 m2 zabudowanej tym budynkiem, za cenę ustaloną na podstawie wyceny biegłego rzeczoznawcy w wysokości 24.863,00 zł powołuję komisję w składzie:

1.Przewodniczący: Waldemar Fierek – Radny Rady Miejskiej w Sztumie
2.Członek: Agnieszka Topolewska-Reksa – Z-ca Kierownik Ref. Inwestycji, PP i GN
3.Członek: Halina Tymoszuk – Insp. Ref. Inwestycji, PP i GN

§2


Komisja zobowiązana jest przeprowadzić czynności związane ze sprzedażą nieruchomości zabudowanej opisanej §1 zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Miasta i Gminy Sztum

Leszek Tabor


Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:895
Treść wprowadził(a): Kowalski Krzysztof, 2005-07-11 12:25:54
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2005-07-11 12:24:47