Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

Zarządzenie Nr 68/2005
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 23 czerwca 2005r.w sprawie powołania komisji stypendialnej celem opiniowanie wniosków o udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

Na podstawie § 13 regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenia Miasta i Gminy Sztum stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXXIII/205/2005 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenia Miasta i Gminy Sztum zarządzam co następuje:

§ 1


Powołuję komisję stypendialną celem opiniowania wniosków o udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Sztum:

W skład komisji wchodzą:
1. Mirosława Szpalerska - kierownik Miejsko- Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Sztumie,
2. Bożena Andrzejewska - dyrektor Zespołu Szkół w Czerninie,
3. Agnieszka Okrucińska-Winnicka - pedagog Szkoły Podstawowej Nr 2 w Sztumie,
4. Tomasz Litwin - pedagog Gimnazjum Nr 1 w Sztumie,

§ 2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 28.06.2005 roku.

Burmistrz
Miasta i Gminy Sztum

Leszek Tabor


Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:1046
Treść wprowadził(a): Kowalski Krzysztof, 2005-07-11 12:14:36
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2005-07-11 12:12:59