Urząd Miasta i Gminy

Dziennik zmian w BIP:

Data Element Dokonujący zmian Rodzaj zmiany
2022-12-02 12:36:35OgłoszeniaRudzki MariuszAktualizacja dokumentu
2022-12-02 12:32:112022-12-02 ZAŁĄCZNIK NR 2.pdfRudzki MariuszAktualizacja pliku
2022-12-02 12:32:022022-12-02 ZAŁĄCZNIK NR 1.pdfRudzki MariuszAktualizacja pliku
2022-12-02 12:31:512022-12-02 ROKOWANIA PO IV PRZETARGU.pdfRudzki MariuszAktualizacja pliku
2022-12-02 12:31:402022-12-02 ZAŁĄCZNIK NR 3.pdfRudzki MariuszAktualizacja pliku
2022-12-02 12:31:182022-12-02 ZAŁĄCZNIK NR 3.pdfRudzki MariuszDodanie pliku
2022-12-02 12:31:172022-12-02 ROKOWANIA PO IV PRZETARGU.pdfRudzki MariuszDodanie pliku
2022-12-02 12:31:172022-12-02 ZAŁĄCZNIK NR 1.pdfRudzki MariuszDodanie pliku
2022-12-02 12:31:172022-12-02 ZAŁĄCZNIK NR 2.pdfRudzki MariuszDodanie pliku
2022-12-01 15:09:27Wzór oferty.docxRudzki MariuszAktualizacja pliku
2022-12-01 15:09:06Wzór sprawozdania.pdfRudzki MariuszAktualizacja pliku
2022-12-01 15:08:19Zarządzenie Nr 021.24.2022 Dyrektora MGOPS w Sztumie z dnia 1.12. 2022 r w sprawie określenia szczegółowych rodzajów zadań, .odtRudzki MariuszAktualizacja pliku
2022-12-01 15:08:07Zarządzenie Nr 021.23.2022 z dnia 01.12.2022 r..docRudzki MariuszAktualizacja pliku
2022-12-01 15:07:57Załącznik do Zarządzenia Nr 021.24.2022 z dnia 01.12.2022 r..odtRudzki MariuszAktualizacja pliku
2022-12-01 15:07:44Wzór umowy.pdfRudzki MariuszAktualizacja pliku
2022-12-01 15:06:542022-12-01 Wzór oferty realizacji zadania publicznego.pdfRudzki MariuszAktualizacja pliku
2022-12-01 15:06:402022-12-01 Ogłoszenie - Otwarty konkurs ofert 2023.pdfRudzki MariuszAktualizacja pliku
2022-12-01 15:06:082022-12-01 Zarządzenie Nr 021.23.2022 w sprawie powołania Komisji Konkursowej oraz uchwalenia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej_.pdfRudzki MariuszAktualizacja pliku
2022-12-01 15:05:582022-12-01 Zarządzenie - Otwarty konkurs ofert 2023.pdfRudzki MariuszAktualizacja pliku
2022-12-01 15:05:472022-12-01 Załącznik nr 1 - Oświadczenie składane przez Oferenta.pdfRudzki MariuszAktualizacja pliku
2022-12-01 15:05:382022-12-01 Wzór umowy realizacji zadania publicznego.pdfRudzki MariuszAktualizacja pliku
2022-12-01 15:05:272022-12-01 Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego.pdfRudzki MariuszAktualizacja pliku
2022-12-01 15:04:14Stowarzyszenia i ZwiązkiRudzki MariuszAktualizacja dokumentu
2022-12-01 14:58:202022-12-01 Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego.pdfRudzki MariuszDodanie pliku
2022-12-01 14:58:202022-12-01 Wzór umowy realizacji zadania publicznego.pdfRudzki MariuszDodanie pliku