Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

Historia zmian strony: Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Zastępca Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy Sztum, 82-400 Sztum, ul. Mickiewicza 39

Data: Dokonujący zmian: Rodzaj zmiany:
2019-11-07 10:43:26Belzyt MiłoszAktualizacja dokumentu
2019-11-06 15:27:07Belzyt MiłoszAktualizacja dokumentu
2019-10-04 14:14:32Markowski KamilAktualizacja dokumentu
2019-10-04 14:14:26Markowski KamilAktualizacja dokumentu
2019-10-04 14:14:07Markowski KamilAktualizacja dokumentu
2019-10-04 13:53:48Belzyt MiłoszAktualizacja dokumentu
2019-10-04 13:50:15Belzyt MiłoszAktualizacja dokumentu
2019-10-04 13:45:44Belzyt MiłoszUtworzenie dokumentu