Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

Historia zmian strony: Dochody Gminy - Wpływy z samoopodatkowania mieszkańców

Data: Dokonujący zmian: Rodzaj zmiany: