Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

Historia zmian strony: informacja o naborze n astanowisko ds. podziałów geodezyjnych, scaleń i wywłaszczeń w Referacie Inwestycji i Majątku

Data: Dokonujący zmian: Rodzaj zmiany:
2021-05-12 13:35:29Rudzki MariuszAktualizacja dokumentu
2021-05-12 13:35:11Rudzki MariuszAktualizacja dokumentu
2021-05-12 13:31:50Rudzki MariuszUtworzenie dokumentu