Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

Historia zmian strony: Uchwała w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi

Data: Dokonujący zmian: Rodzaj zmiany: