Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

Urząd Miasta i Gminy w Sztumie - Nabory i Konkursy

 TUTAJ DO POBRANIA KWESTIONARIUSZ OSOBOWY KLIKNIJ

 

AKTUALNE KONKURSY

27.09.2018 - Ogłoszenie o naborze na czas określony w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności na stanowisko urzędnicze ds. gospodarki nieruchomościami w Urzędzie Miasta i Gminy Sztum, 82-400 Sztum, ul. Mickiewicza 39

 

KONKURSY ZAKOŃCZONE

19.02.2018 - Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze ds. gospodarki odpadami, infrastruktury i zieleni w Urzędzie Miasta i Gminy Sztum, 82-400 Sztum, ul. Mickiewicza 39

24.01.2018 - Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze ds. gospodarki odpadami, infrastruktury i zieleni w Urzędzie Miasta i Gminy Sztum, 82-400 Sztum, ul. Mickiewicza 39

04.09.2017 - Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze ds. turystyki i promocji gminy w Urzędzie Miasta i Gminy Sztum, 82-400 Sztum, ul. Mickiewicza 39

 

07.07.2017 - Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze ds. turystyki i promocji gminy w Urzędzie Miasta i Gminy Sztum, 82-400 Sztum, ul. Mickiewicza 39

 

11.01.2017 - Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości podatkowej w Urzędzie Miasta i Gminy Sztum, 82-400 Sztum, ul. Mickiewicza 39

 

14.11.2016 - Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Kierownika Referatu Podatkowego w Urzędzie Miasta i Gminy Sztum, 82-400 Sztum, ul. Mickiewicza 39

 

19.09.2016 - Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. projektów współfinansowanych ze środków pozabudżetowych w Urzędzie Miasta i Gminy Sztum, 82-400 Sztum, ul. Mickiewicza 39

 

14.03.2016 - Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze na zastępstwo na stanowisku ds. inwestycji gminnych w Urzędzie Miasta i Gminy Sztum, 82-400 Sztum, ul. Mickiewicza 39

 

05.01.2016 - Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. komunikacji społecznej i środków pomocowych w Urzędzie Miasta i Gminy Sztum, 82-400 Sztum, ul. Mickiewicza 39.

 

05.01.2016 - Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Kierownik Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych w Urzędzie Miasta i Gminy Sztum, 82-400 Sztum, ul. Mickiewicza 39

 

28.07.2015 - Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze do spraw księgowości budżetowej w Urzędzie Miasta i Gminy Sztum, 82-400 Sztum, ul. Mickiewicza 39

 

22.05.2015 - Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. projektów współfinansowanych ze środków pozabudżetowych w Urzędzie Miasta i Gminy w Sztum, 82-400 Sztum, ul. Mickiewicza 39

 

30.04.2015 - Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. projektów współfinansowanych ze środków pozabudżetowych w Urzędzie Miasta i Gminy w Sztum, 82-400 Sztum, ul. Mickiewicza 39 - (pobierz plik pdf)

- Informacja dotycząca naboru na stanowisko ds. projektów współfinansowanych ze środków pozabudżetowych w Urzędzie Miasta i Gminy w Sztumie - (pobierz plik pdf)

 

06.03.2015 - Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze informatyka, administrator danych osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy Sztum, 82-400 Sztum, ul. Mickiewicza 39 

 

06.03.2015 - Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze do spraw ochrony środowiska w Urzędzie Miasta i Gminy Sztum, 82-400 Sztum, ul. Mickiewicza 39

 

22.01.2015 - Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Spraw Obywatelskich w Urzędzie Miasta i Gminy Sztum, 82-400 Sztum, ul. Mickiewicza 39

 

02.01.2015 - Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze do spraw energetycznych i obrony cywilnej w Urzędzie Miasta i Gminy Sztum, 82-400 Sztum, ul. Mickiewicza 39

 

18.09.2014 - Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. inwestycji gminnych w Urzędzie Miasta i Gminy Sztum, 82-400 Sztum, ul. Mickiewicza 39

 

13.03.2014 - Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze poborcy jednostki samorządu terytorialnego w Referacie Podatkowym w Urzędzie Miasta i Gminy Sztum, 82-400 Sztum, ul. Mickiewicza 39

 

10.02.2014 - Ogłoszenie o  naborze na wolne stanowisko urzędnicze poborcy jednostki samorządu terytorialnego w Referacie Podatkowym w Urzędzie Miasta i Gminy Sztum, 82-400 Sztum, ul. Mickiewicza 39 (konkurs został nierozstrzygnięty)

 

21.02.2014 - Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. planowania przestrzennego w Urzędzie Miasta i Gminy Sztum, 82-400 Sztum, ul. Mickiewicza 39

 

09.01.2014 - Ogłoszenie o  naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. komunalnych w Urzędzie Miasta i Gminy Sztum, 82-400 Sztum, ul. Mickiewicza 39
 

09.12.2013 - Ogłoszenie o  naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. komunalnych w Urzędzie Miasta i Gminy Sztum, 82-400 Sztum, ul. Mickiewicza 39

 

13.08.2013 - Ogłoszenie o  naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. projektów, turystyki i promocji gminy w Urzędzie Miasta i Gminy Sztum, 82-400 Sztum, ul. Mickiewicza 39

 

04.07.2013 - Ogłoszenie o  naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. projektów, turystyki i promocji gminy w Urzędzie Miasta i Gminy Sztum, 82-400 Sztum, ul. Mickiewicza 39
 

 

28.06.2013 Ogłoszenie o  naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. komunalnych w Urzędzie Miasta i Gminy Sztum, 82-400 Sztum, ul. Mickiewicza 39

 

19.04.2013 - Ogłoszenie o  naborze na wolne stanowisko urzędnicze Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Spraw Obywatelskich w Urzędzie Miasta i Gminy Sztum, 82-400 Sztum, ul. Mickiewicza 39
 

20.03.2013 - Ogłoszenie o  naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. komunalnych w Urzędzie Miasta i Gminy Sztum, 82-400 Sztum, ul. Mickiewicza 39 (KONKURS ODWOŁANY!)

 

08.01.2013 - Urząd Miasta i Gminy w Sztumie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy - do spraw planowania przestrzennego

 

17.05.2012 - Urząd Miasta i Gminy w Sztumie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy - Radcy Prawnego  ¾ etatu 

 

24.02.2012 - Urząd Miasta i Gminy w Sztumie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy - do spraw energetycznych i komunalnych

 

25.01.2012 - Urząd Miasta i Gminy w Sztumie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy - do spraw energetycznych i komunalnych

 

24.01.2012 - Urząd Miasta i Gminy w Sztumie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy - Zastępcy Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej i Spraw Obywatelskich

 

19.01.2012 - Urząd Miasta i Gminy w Sztumie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy - do spraw inwestycji gminnych

 

16.01.2012 - Urząd Miasta i Gminy w Sztumie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy - do spraw informacyjno-prasowych.

 

05.12.2011 - Urząd Miasta i Gminy w Sztumie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy - do spraw inwestycji gminnych

 

04.07.2011 - Urząd Miasta i Gminy w Sztumie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy - do spraw inwestycji gminnych

 

 

 

05.07.2011 -  Nabór na wolne stanowisko pracy - Audytor wewnętrzny w wymiarze 1/2 etatu.

14.03.2011 -  Nabór na wolne stanowisko pracy - do spraw inwestycji gminnych

21.01.2011 - ogłasza nabór na wolne stanowisko - do spraw realizacji i rozliczania projektu współfinansowanego ze środków UE – PP VI - w czasie trwania projektu

26.05.2010 - Nabór na wolne stanowisko pracy - do spraw inwestycji gminnych

 

19.05.2010 - Nabór na wolne stanowisko do spraw realizacji i rozliczania projektu współfinansowanego ze środków UE – PP VI - w czasie trwania projektu

 

07.05.2010 -Nabór na wolne stanowisko pracy do spraw pozyskiwania środków pomocowych, współpracy z zagranicą i promocji gminy

14.04.2010 - Nabór na wolne stanowisko pracy audytora wewnętrznego w wymiarze 1/2 etatu

25.02.2010 - Nabór na wolne stanowisko pracy do spraw dróg

16.02.2010 - Nabór na stanowisko pracy do spraw informacji i obsługi ludności oraz archiwum

08.01.2010 - Nabór na wolne stanowisko pracy do spraw obronnych, kancelarii tajnej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

21.12.2009 - Nabór na wolne stanowisko pracy - do spraw księgowości budżetowej

20.10.2009 - Nabór na wolne stanowisko pracy - do spraw inwestycji gminnych.09.11.2009 - Nabór na wolne stanowisko pracy - do spraw księgowości budżetowej

17.09.2009 - Nabór na wolne stanowisko pracy - do spraw księgowości budżetowej (2)17.09.2009 - Nabór na wolne stanowisko pracy - do spraw księgowości budżetowej

17.09.2009 - Nabór na wolne stanowisko pracy - do spraw inwestycji gminnych07.08.2009 - Nabór na wolne stanowisko pracy ds. gospodarki nieruchomościami

20.08.2009 - Nabór na wolne stanowisko pracy - do spraw inwestycji gminnych

19.05.2009 - Nabór na wolne stanowisko pracy - do spraw wymiaru podatków

31.03.2009 - Nabór na wolne stanowisko pracy - do spraw inwestycji gminnych

23.02.2009 - Nabór na wolne stanowisko pracy - do spraw inwestycji gminnych

14.01.2009 - Nabór na wolne stanowisko pracy inspektora ds. kontroli

14.01.2009 - Nabór na wolne stanowisko pracy - do spraw inwestycji gminnych

05.12.2008 - Nabór na wolne stanowisko pracy inspektora ds. kontroli

27.11.2008 - Nabór na wolne stanowisko pracy do spraw księgowości budżetowej

03.12.2008 nabór na wolne stanowisko pracy - inspektor ds. mieszkaniowychKONKURS ODWOŁANY

 01.07.2008 nabór na wolne stanowisko pracy do spraw administracyjnych w USC

23.06.2008 nabór na wolne stanowisko pracydo spraw księgowości budżetowej 1/2 etatu14.04.2008 Nabór na wolne stanowisko pracy- inspektora ds. Kontroli 08.05.2008 Nabór na wolne stanowisko pracy do spraw księgowości dochodów i płac15.04.2008 Nabór na wolne stanowisko pracy Zastępcy Kierownika Referatu Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami15.04.2008 Nabór na wolne stanowisko pracy - do spraw inwestycji gminnych01.04.2008 Nabór na wolne stanowisko pracy do spraw obsługi sekretariatu19.02.2008 Nabór na wolne stanowisko pracy - Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego07.02.2008 Nabór na wolne stanowisko pracy d/s inwestycji gminnych07.12.2007 nabór na wolne stanowisko prac do spraw kontroli25.05.2007 Nabór na stanowisko pracy - Kierownika Referatu Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami02.05.2007 Nabór na wolne stanowisko pracy - ds. ewidencji działalności gospodarczej i współpracy z przedsiębiorcami KONKURS ODWOŁANY !14.03.2007 Nabór na wolne stanowisko pracy - ds kontroli14.02.2007 Nabór na wolne stanowisko pracy - ds księgowości podatkowej14.02.2007 Nabór na wolne stanowisko - do spraw gospodarki nieruchomościami14.02.2007 Nabór na stanowisko Dyrektora Miejsko-Gminnego Zespołu Oświaty w Sztumie05.12.2006 Konkurs na stanowisko do spraw obsługi ludności i spraw archiwumNabór na wolne stanowisko pracy - ds. księgowości podatkowejNabór na stanowisko Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w SztumieNabór na stanowisko - do spraw pozyskiwania środków pomocowych i wspólpracy z zagranicą

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:131655
Treść wprowadził(a): Markowski Kamil, 2018-09-27 09:32:32
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2018-09-27 09:32:21