Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

Wybory

 

  • Zarządzenie Nr 115.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 21 sierpnia 2018 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o okręgach wyborczych dla wyboru Rady Miejskiej w Sztumie - pobierz
  • Uchwała Nr XLVII.395.2018 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie podziału gminy Sztum na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych - pobierz
  • Uchwała Nr XLVI.386.2018 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie podziału Gminy Sztum na okręgi wyborcze, określenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym - pobierz
  • Uchwała Nr VII.49.2015 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania utworzonych na obszarze gminy Sztumpobierz


Wybory Samorządowe 2018

 

21.08.2018 - Ogłoszenie - W Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 sierpnia 2018 r. poz. 1561 zostało opublikowane rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Wszelkie informacje można uzyskać na stronie www.pkw.gov.pl, w tym również informacje o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych.

01.03.2018 - Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 21 lutego 2018r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych na obszarze województwa pomorskie do Sejmiku Województwa Pomorskiego, rad powiatów oraz rad gmin na kadencję 2018 - 2023 - pobierz


WYBORY ZAKOŃCZONE

Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na dzień 25 października 2015 r.

Wybory Ławników 2015

Referendum Ogólnokrajowe zarządzone na dzień 6 września 2015 r.

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 10 maja 2015 roku

Wybory Samorządowe 2014

Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2014

Wybory Uzupełniające do Rady Miejskiej - 24 lutego 2013 

Wybory do Sejmu i Senatu RP 2011 

Wybory Samorządowe 2010

WYBORY PREZYDENCKIE 20 czerwca 2010

Wybory do Młodzieżowej Rady Gminy w Sztumie 2009WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO - 2009 Wybory Uzupełniające do Rady Miejskiej 15 czerwca 2008Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej 2007Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 21 październik 2007Wyniki Wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 października 2007Wyniki Wyborów do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 października 2007Wybory do Parlamentu Europejskiego

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:14765
Treść wprowadził(a): Markowski Kamil, 2018-08-21 14:15:05
Treść wytworzył(a): , 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2018-08-21 13:56:16