Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

Wydruk z serwisu BIP, dn.
Prowadzone archiwa:

Archiwum nr 1


Prowadzone ewidencje:

Ewidencja nr 1


Prowadzone rejestry:

Rejestrt nr 1