Urząd Miasta i Gminy

Wydruk z serwisu BIP, dn.Imię i Nazwisko:

Funkcja: Z-ca Burmistrza

Telefon: 55.6406302

e-mail:


Godziny przyjęć interesantów: wtorek 10.00 - 12.00

Kompetencje Zastępcy Burmistrza