Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

Wydruk z serwisu BIP, dn.

NAZWA: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sztumie

Adres:82-400 Sztum, ul. Kochanowskiego 28

Telefon: 055 2772214

e-mail:pwik.sztum@pro.onet.pl

wszelkie niezbędne informacje na temat Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sztumie znajdą Państwo na stronie www
http://pwik-sztum.pl/