Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

Dostępne Oświadczenia Majątkowe za 2002 rok:


UWAGA

Do poprawnego odczytu oświadczeń wymagane jest zainstalowanie darmowego programu Adobe Arobat Reader. Program ten można pobrać pod poniższym adresem.
http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html


Oświadczenia Majątkowe Radnych:

 1. Kazimierz Barański
 2. Sławomir Michalik
 3. Józef Zdziennicki
 4. Andrzej Babieczko
 5. Andrzej Dziąbkowski
 6. Andrzej Murawski
 7. Arkadiusz Dzikowski
 8. Czesław Oleksiak
 9. Eugeniusz Rumiński
 10. Joachim Majewski
 11. Marian Pudełko
 12. Mirosław Grabarek
 13. Roman Samonek
 14. Waldemar Fierek
 15. Irena Ruszkowska


Oświadczenia Majątkowe Pracowników Urzędu:

Oświadczenie Majątkowe Leszka Tabora - Burmistrza Miasta i Gminy
Oświadczenie Majątkowe Alicji Podlewskiej - Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy
Oświadczenie Majątkowe Franciszki Miętkowskiej - Skarbnika Miasta i Gminy
Oświadczenie Majątkowe Anny Mielniczek - Sekretarza Miasta i Gminy
Oświadczenie Majątkowe Bożeny Falkowskiej
Oświadczenie Majątkowe Grażyny Samonek
Oświadczenie Majątkowe Małgorzaty Surdyki
Oświadczenie Majątkowe Zbigniewa Tchórzewskiego
Oświadczenie Majątkowe Małgorzaty Grzyb
Oświadczenie Majątkowe Mieczysława Kłopotowskiego
Oświadczenie Majątkowe Haliny Koszalińskiej
Oświadczenie Majątkowe Zofii Kusztal
Oświadczenie Majątkowe Pelagii Michalskiej
Oświadczenie Majątkowe Marzanny Monety
Oświadczenie Majątkowe Ewy Ruczyńskiej
Oświadczenie Majątkowe Iwony Sanewskiej
Oświadczenie Majątkowe Teresy Wasielewskiej
Oświadczenie Majątkowe Iwony Wyżykowskiej
Oświadczenie Majątkowe Marii Mazur

Oświadczenia Majątkowe Pracowników Jednostek Pomocniczych i Organizacyjnych:

Oświadczenie Majątkowe Sergiusza Bartołda - Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Oświadczenie Majątkowe Władysława Lewko - Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o.
Oświadczenie Majątkowe Ryszarda Piełucia - Głównego Księgowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o.
Oświadczenie Majątkowe Andrzeja Grześkowa - Dyrektora Sztumskiego Centrum Kultury
Oświadczenie Majątkowe Bożeny Andrzejewskiej-Dyrektora Zespołu Szkół w Czerninie
Oświadczenie Majątkowe Elżbiety Bieleckiej - Dyrektora Szkoły Podstawowej nr2 w Sztumie
Oświadczenie Majątkowe Renaty Jagielskiej - Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 1 w Sztumie
Oświadczenie Majątkowe Danuty Markowicz -Dyrektora Szkoły Podstawowej w Piekle
Oświadczenie Majątkowe Barbary Richert - Dyrektora Miejsko-Gminnego Zespołu Oświaty w Sztumie
Oświadczenie Majątkowe Aldony Ruszkowskiej-Dyrektora Gimnazjum nr 1 w Sztumie
Oświadczenie Majątkowe Ewy Wytrążek-Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 2 w Sztumie
Oświadczenie Majątkowe Dariusza Szewczaka-Dyrektora Szkoły Podstowowej w Nowej Wsi
Oświadczenie Majątkowe Magdaleny Zimińskiej - Dyrektora Zespołu Szkół w Gościszewie
Oświadczenie Majątkowe Mirosławy Szpalerskiej-Kierownika Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie

Pozostałe Oświadczenia Majątkowe możecie Państwo obejrzeć w Urzędzie Miasta i Gminy w pokoju nr 32 u Pani Czesławy Jaźwińskiej (Radni), oraz sekretariacie Urzędu u pani Sabiny Janus (pozostałe oświadczenia).

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:2242
Treść wprowadził(a): Galara Marek, 2004-10-06 14:03:32
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2004-10-06 13:57:09