Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

Wydruk z serwisu BIP, dn.
Dochody Gminy - Opłaty

Opłaty wynoszą563.560 zł (do uchwały budżetowej)