Urząd Miasta i Gminy

Wydruk z serwisu BIP, dn.
Zarządzenie Nr 4/2002
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 2 grudnia 2002 rokuw sprawie powołania Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sztumie.Na podstawie § 5 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 maja 1991 roku w sprawie gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych (Dz.U. Nr 42, poz.185, zm. z 1998 r. Nr 155, poz.1014) zarządzam, co następuje:


§ 1


powołuję z dniem 2 grudnia 2002 roku
Sergiusza Bartołda
na stanowisko Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sztumie.


§ 2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.