Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

Wydruk z serwisu BIP, dn.

Imię i Nazwisko: Danuta Wiatrowska

Funkcja: Skarbnik

Telefon: (55) 640 63 17

e-mail: danuta.wiatrowska@sztum.pl

Kompetencje Skarbnika Miasta i Gminy