Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

<2016>

 


09.11.2016 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi - Dowóz uczniów z terenu Miasta i Gminy Sztum do gimnazjów, szkół podstawowych i publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto i Gminę Sztum w roku szkolnym 2016/2017 w części nr 1, 2, 5 i 6.

 1. (09.11.2016)
  Ogłoszenie
  Szczegóły pliku
  Nazwa: Ogloszenie_09_11_2016.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2016-11-09 20:00:40
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.31 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 2. (09.11.2016)
  SIWZ
  Szczegóły pliku
  Nazwa: SIWZ.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2016-11-09 19:48:23
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.60 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 3. (09.11.2016)
  Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz ofertowy
  Szczegóły pliku
  Nazwa: Zalacznik_nr_1 do_SIWZ_Formularz_ofertowy.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2016-11-09 19:48:24
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.07 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 4. (09.11.2016)
  Załącznik nr 2 do SIWZ Projekt umowy dla części nr 1
  Szczegóły pliku
  Nazwa: Zalacznik_nr_2_do_SIWZ_Projekt_umowy_dla_czesci_nr_1.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2016-11-09 19:48:27
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.44 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 5. (09.11.2016)
  Załącznik nr 3 do SIWZ Projekt umowy dla części nr 2
  Szczegóły pliku
  Nazwa: Zalacznik_nr_3_do_SIWZ_Projekt_umowy_dla_czesci_nr_2.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2016-11-09 19:48:29
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.44 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 6. (09.11.2016)
  Załącznik nr 4 do SIWZ Projekt umowy dla części nr 5
  Szczegóły pliku
  Nazwa: Zalacznik_nr_4_do_SIWZ_Projekt_umowy_dla_czesci_nr_5.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2016-11-09 19:48:31
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.44 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 7. (09.11.2016)
  Załącznik nr 5 do SIWZ Projekt umowy dla części nr 6
  Szczegóły pliku
  Nazwa: Zalacznik_nr_5_do_SIWZ_Projekt_umowy_dla_czesci_nr_6.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2016-11-09 19:48:33
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.45 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 8. (09.11.2016)
  Załącznik nr 6-7 do SIWZ - Oświadczenia
  Szczegóły pliku
  Nazwa: Zalacznik_nr_6_7_do_SIWZ_Oswiadczenia.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2016-11-09 19:48:34
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.07 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 9. (09.11.2016)
  Załącznik nr 8 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
  Szczegóły pliku
  Nazwa: Zalacznik_nr_8_do_SIWZ_Oswiadczenie_o_przynaleznosci_do_grupy_kapitałowej.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2016-11-09 19:48:34
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.08 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 10. (24.11.2016)
  Informacja z otwarcia ofert
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2016_11_24_Informacja_z_otwarcia_ofert.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2016-11-24 15:34:06
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.20 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 11. (25.11.2016)
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2016_11_25_informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2016-11-25 12:24:14
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.88 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf

15.07.2016 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi - Dowóz uczniów z terenu Miasta i Gminy Sztum do gimnazjów, szkół podstawowych i publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto i Gminę Sztum w roku szkolnym 2016/2017 w części nr 3 i 4

 1. (15.07.2016)
  Ogłoszenie
  Szczegóły pliku
  Nazwa: Ogloszenie.htm
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2016-07-15 13:59:02
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.02 MB
  Rozszerzenie pliku: htm
 2. (15.07.2016)
  SIWZ
  Szczegóły pliku
  Nazwa: SIWZ_2016_2.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2016-07-15 13:59:17
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.73 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 3. (15.07.2016)
  Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy Wykonawcy
  Szczegóły pliku
  Nazwa: Zal_nr_1_do_SIWZ_Formularz_ofertowy_Wykonawcy.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2016-07-15 13:59:19
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.09 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 4. (15.07.2016)
  Załącznik nr 2 do SIWZ - Projekt umowy
  Szczegóły pliku
  Nazwa: Zal_nr_2_do_SIWZ_Projekt_umowy.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2016-07-15 13:59:26
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.44 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 5. (15.07.2016)
  Załącznik nr 3-7 do SIWZ - Wykazy i oświadczenia
  Szczegóły pliku
  Nazwa: Zal_nr_3_7_do_SIWZ_Wykazy_i_oswiadczenia.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2016-07-15 13:59:28
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.10 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 6. (15.07.2016)
  Załącznik nr 8 do SIWZ - Lista podmiotów
  Szczegóły pliku
  Nazwa: Zal_nr_8_do_SIWZ_Lista_podmiotow.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2016-07-15 13:59:29
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.08 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 7. (08.08.2016)
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2016_08_08_Informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2016-08-08 14:47:14
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.49 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf

01.07.2016 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Poprawa stanu i rozwój infrastruktury turystycznej na terenie Parku Miejskiego w Sztumie - Etap III

 1. (01.07.2016)
  Ogłoszenie o zamówieniu
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2016_07_01_Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2016-07-01 12:27:52
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.37 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 2. (01.07.2016)
  SIWZ
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2016_07_01_SIWZ.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2016-07-01 12:28:00
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.36 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 3. (01.07.2016)
  OPZ załącznik nr 1 do SIWZ
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2016_07_01_OPIS_PRZEDMIOTU_ZAMOWIENIA_zalacznik_nr_1.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2016-07-01 12:27:52
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.17 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 4. (01.07.2016)
  Projekt umowy załącznik nr 2 do SIWZ
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2016_07_01_Projekt_umowy.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2016-07-01 12:27:59
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 5.95 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 5. Dokumentacja projektowa załącznik nr 3 do SIWZ (archiwum ZIP - ) (01.07.2016)
  pobierz
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2016_07_01_dokumentacja_projektowa.zip
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2016-07-01 12:27:51
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 10.71 MB
  Rozszerzenie pliku: zip
 6. ( 01.07.2016)
  Formularz ofertowy załacznik nr 4 do SIWZ
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2016_07_01_Formularz_ofertowy.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2016-07-01 12:27:51
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.05 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 7. (25.07.2016)
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2016_07_25_Zawiadomienie_o_wyborze_oferty_bip.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2016-07-25 12:52:59
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.28 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf

30.06.2016 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Dowóz uczniów z terenu Miasta i Gminy Sztum do gimnazjów, szkół podstawowych i publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto i Gminę Sztum w roku szkolnym 2016/2017

 1. (30.06.2016)
  Ogłoszenie
  Szczegóły pliku
  Nazwa: Ogloszenie.htm
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2016-06-30 15:35:16
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.03 MB
  Rozszerzenie pliku: htm
 2. (30.06.2016)
  SIWZ
  Szczegóły pliku
  Nazwa: SIWZ_2016.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2016-06-30 15:19:13
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.75 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 3. (30.06.2016)
  Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy Wykonawcy
  Szczegóły pliku
  Nazwa: Zal_nr_1_do_SIWZ_Formularz_ofertowy_Wykonawcy.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2016-06-30 15:19:16
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.09 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 4. (30.06.2016)
  Załącznik nr 2 do SIWZ - Projekt umowy
  Szczegóły pliku
  Nazwa: Zal_nr_2_do_SIWZ_Projekt_umowy.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2016-06-30 15:19:27
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.44 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 5. (30.06.2016)
  Załącznik nr 3-7 do SIWZ - Wykazy i oświadczenia
  Szczegóły pliku
  Nazwa: Zal_nr_3_7_do_SIWZ_Wykazy_i_oswiadczenia.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2016-06-30 15:19:29
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.10 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 6. (30.06.2016)
  Załącznik nr 8 do SIWZ - Lista podmiotów
  Szczegóły pliku
  Nazwa: Zal_nr_8_do_SIWZ_Lista_podmiotow.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2016-06-30 15:19:33
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.08 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 7. (15.07.2016)
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o unieważnieniu postępowania w części nr 3 i 4
  Szczegóły pliku
  Nazwa: Informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_oraz_o_uniewaznieniu_postępowania_w_czesci_nr_3_i_4.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2016-07-15 13:23:52
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 1.21 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf

21.06.2016 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi - Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej pn.: Budowa i przebudowa dróg gminnych na Osiedlu Witosa i Osiedlu Pieniężnego w Sztumie wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej (w tym: kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna, wodociąg, oświetlenie uliczne)

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2016_06_21_Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2016-06-21 11:22:46
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.29 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 2. SIWZ
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2016_06_21_SIWZ.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2016-06-21 11:26:47
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 4.67 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 3. Załącznik graficzny Os. Pieniężnego w Sztumie (załącznik nr 1 do SIWZ)
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2016_06_21_zalacznik_nr_1.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2016-06-21 11:26:56
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.53 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 4. Załącznik graficzny Os. Witosa w Sztumie (załącznik nr 2 do SIWZ)
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2016_06_21_zalacznik_nr_2.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2016-06-21 11:27:05
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.50 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 5. Projekt umowy (załacznik nr 3 do SIWZ)
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2016_06_21_Projekt_umowy.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2016-06-21 11:25:01
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 5.85 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 6. Formularz ofertowy (załącznik nr 4 do SIWZ)
  Szczegóły pliku
  Nazwa: Formularz ofertowy.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2016-06-21 11:27:06
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.07 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 7. (04.07.2016)
  Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2016_07_04_Zawiadomienie_o_uniewaznieniu_postepowania.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2016-07-04 14:31:09
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.24 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf

18.05.2016 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Sztum: Remonty cząstkowe dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej na terenie Miasta i Gminy Sztum

 1.  (18.05.2016)
  Ogłoszenie o zamówieniu
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2016_05_18_Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2016-05-18 11:59:12
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.27 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 2. (18.05.2016)
  SIWZ
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2016_05_18_SIWZ.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2016-05-18 12:03:43
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 3.96 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 3. (18.05.2016)
  Projekt umowy
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2016_05_18_Projekt_umowy.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2016-05-18 12:00:08
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 2.53 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 4. (18.05.2016)
  Przedmiar robót
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2016_05_18_Przedmiar_robot.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2016-05-18 12:02:16
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.13 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 5.  (18.05.2016)
  Formularz ofertowy z załącznikami do wykorzystania
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2016_05_18_Formularz_ofertowy.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2016-05-18 11:58:58
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.07 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 6. (25.05.2016)
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2016_05_25_Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2016-05-25 10:52:00
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.22 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 7. (25.05.2016)
  Zmiana SIWZ
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2016_05_25_Zmiana_SIWZ.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2016-05-25 10:52:09
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.60 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 8. (09.06.2016)
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2016_06_09_Zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_bip2.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2016-06-09 12:51:18
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.27 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf

 


15.04.2016 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawa wyposażenia technicznego dla pełnowymiarowego stadionu piłkarsko-atletycznego kategorii VA (krajowej) zgodnie z wymogami Polskiego Związku Lekkiej Atletyki (PZLA) i IAAF w ramach zadania budżetowego pn. Modernizacja stadionu miejskiego w Sztumie

 1. (15.04.2016)
  Ogłoszenie o zamówieniu
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2016_04_15_3_Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2016-04-15 14:19:54
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.28 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 2. (15.04.2016)
  SIWZ
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2016_04_15_3_SIWZ.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2016-04-15 14:13:40
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 4.54 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 3. (15.04.2016)
  Projekt umowy
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2016_04_15_3_Projekt_umowy.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2016-04-15 14:12:35
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 2.74 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 4. (15.04.2016)
  Dokumentacja projektowa
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2016_04_15_3_Dokumentacja_projektowa_zestawienie_wyposazenia_technicznego.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2016-04-15 14:17:21
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.11 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
  NIEAKTUALNA !!!
 5. (15.04.2016)
  Formularz ofertowy z załącznikami do wykorzystania
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2016_04_15_3_Formularz_ofertowy.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2016-04-15 14:11:48
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.06 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 6. (15.04.2016)
  Formularz cenowy
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2016_04_15_3_FORMULARZ_CENOWY.xls
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2016-04-15 14:11:47
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.06 MB
  Rozszerzenie pliku: xls
  NIEAKTUALNY !!!
 7. (27.04.2016)
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2016_04_27_ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2016-04-27 14:59:47
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.22 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 8. (27.04.2016)
  Zmiana SIWZ 1
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2016_04_27_Zmiana_SIWZ_1.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2016-04-27 14:59:51
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.29 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 9. - AKTUALNA (27.04.2016)
  Dokumentacja projektowa
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2016_04_27_Dokumnetacja_projektowa_nowa.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2016-04-27 14:59:42
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.22 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 10. - AKTUALNY (27.04.2016)
  Formularz cenowy
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2016_04_27_Nowy_formularz_cenowy.xls
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2016-04-27 14:59:43
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.06 MB
  Rozszerzenie pliku: xls
 11. (14.06.2016)
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2016_06_14_Zawiadomienie_o_wyborze_oferty_bip.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2016-06-14 11:40:32
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.26 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf

 


Logo

15.04.2016 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi - Nadzór inwestorski nad zadaniem Ochrona wód i przywracanie różnorodności biologicznej na terenie MOF Malbork - Sztum w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Pomorskiego na lata 2014-2020., Osi Priorytetowej 11 Środowisko, Działanie 11.04 Ochrona różnorodności biologicznej współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 1. (15.04.2016)
  Ogłoszenie o zamówieniu
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2016_04_15_2_Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2016-04-15 13:50:12
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.29 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 2. (15.04.2016)
  SIWZ
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2016_04_15_2_SIWZ.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2016-04-15 14:04:58
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 5.01 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 3. (15.04.2016)
  Projekt umowy
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2016_04_15_2_Projekt_umowy.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2016-04-15 14:01:49
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 3.49 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
  NIEAKTUALNY !!!
 4. (15.04.2016)
  Formularz ofertowy z załacznikami do wykorzystania
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2016_04_15_2_Formularz_ofertowy.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2016-04-15 13:50:04
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.19 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 5. (28.04.2016)
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2016_04_28_Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2016-04-28 15:06:32
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.23 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 6. (28.04.2016)
  Zmiana SIWZ 1
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2016_04_28_Zmiana_SIWZ_1.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2016-04-28 15:08:43
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 1.76 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 7. (28.04.2016)
  Wyjaśnienia do treści SIWZ 1
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2016_04_28_Wyjasnienia_do_tresci_SIWZ_1.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2016-04-28 15:07:01
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.84 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 8. AKTUALNY (28.04.2016)
  Projekt umowy
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2016_04_28_projekt_umowy_zmiana.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2016-04-28 15:19:37
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 4.72 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 9.  (01.06.2016)
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Szczegóły pliku
  Nazwa: Zawiadomienie_o_wyborze_bip_2016_06_01.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2016-06-01 13:16:20
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.32 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 10. (13.06.2016)
  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2016_06_13_Ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2016-06-13 10:54:10
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.95 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf

 


Logo

15.04.2016 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane -  Ochrona wód i przywracanie różnorodności biologicznej na terenie MOF Malbork - Sztum w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Pomorskiego na lata 2014-2020., Osi Priorytetowej 11 Środowisko, Działanie 11.04 Ochrona różnorodności biologicznej współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 1. (15.04.2016)
  Ogłoszenie o zamówieniu
  Szczegóły pliku
  Nazwa: Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2016-04-15 12:00:50
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.30 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 2. (15.04.2016)
  SIWZ
  Szczegóły pliku
  Nazwa: SIWZ.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2016-04-15 12:10:26
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 6.54 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 3. (15.04.2016)
  Projekt umowy
  Szczegóły pliku
  Nazwa: Projekt_umowy.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2016-04-15 12:07:16
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 8.12 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
  NIEAKTUALNY !!!
 4. Dokumentacja projektowa (archiwum zip - , rozmiar 169 MB) (15.04.2016)
  pobierz
  Szczegóły pliku
  Nazwa: Dokumentacja_przetargowa.zip
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2016-04-15 12:24:53
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 169.78 MB
  Rozszerzenie pliku: zip
  NIEAKTUALNY !!!
 5. (15.04.2016)
  Formularz ofertowy z załącznikami do wykorzystania
  Szczegóły pliku
  Nazwa: Formularz_ofertowy.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2016-04-15 12:00:41
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.21 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 6. (28.04.2016)
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2016_04_28_Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2016-04-28 14:00:27
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.22 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 7. (28.04.2016)
  Zmiana SIWZ 1
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2016_04_28_Zmiana_SIWZ_1.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2016-04-28 14:01:01
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.46 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 8. (28.04.2016)
  Wyjaśnienia do treści SIWZ 1
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2016_04_28_Wyjasnienia_do_tresci_SIWZ_1.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2016-04-28 14:00:49
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.74 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 9. (06.05.2016)
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2016_05_06_Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_2.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2016-05-06 14:15:15
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.25 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 10. (06.05.2016)
  Zmiana SIWZ 2
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2016_05_06_Zmiana_SIWZ_2.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2016-05-06 14:21:13
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 3.04 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 11. AKTUALNY (06.05.2016)
  Projekt umowy
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2016_05_06_Projekt_umowy.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2016-05-06 14:19:19
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 11.41 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 12. (MAPKA) (06.05.2016
  Załącznik nr 1 do zmiany SIWZ 2
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2016_05_06_zaLAcznik_nr_1_do_modyfikacji_SIWZ_06_05_2016.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2016-05-06 14:20:10
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 2.48 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
  ) NIEAKTUALNY !!!
 13. (10.05.2016)
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 3
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2016_05_10_Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2016-05-10 13:21:10
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.22 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 14. (10.05.2016)
  Zmiana SIWZ 3
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2016_05_10_Zmiana_SIWZ_3.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2016-05-10 13:21:46
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.51 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 15. (MAPKA) AKTUALNY (10.05.2016)
  Załącznik nr 1 do modyfikacji SIWZ 3
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2016_05_10_zalacznik_nr_1_do_modyfikacji_SIWZ_z_dnia_09_05_2016_nasadzenia.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2016-05-10 13:21:37
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 1.64 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 16. (16.05.2016)
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 4
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2016_05_16_Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2016-05-16 16:00:40
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.29 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 17. (16.05.2016)
  Zmiana SIWZ 4
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2016_05_16_Zmiana_SIWZ_4.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2016-05-16 16:00:42
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.43 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 18. (16.05.2016)
  Wyjaśnienia do treści SIWZ 2
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2016_05_16_Wyjasnienia_do_tresci_SIWZ_2.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2016-05-16 16:00:41
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.44 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 19. Dokumentacja projektowa (archiwum zip - , rozmiar 169 MB) AKTUALNY (16.05.2016)
  pobierz
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2016_05_16_Dokumentacja_przetargowa.zip
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2016-05-16 16:00:39
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 161.42 MB
  Rozszerzenie pliku: zip
 20. (09.06.2016)
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2016_06_09_Zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_bip1.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2016-06-09 12:49:33
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.29 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 21. (27.06.2016)
  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2016_06_27_Ogloszenie_o_udzieleniu_zamowieniu.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2016-06-27 13:43:25
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 1.16 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf

 


14.04.2016 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Modernizacja dróg gminnych z wykorzystaniem płyt typu Yumbo na terenie Gminy Sztum

 1. (14.04.2016)
  Ogłoszenie o zamówieniu
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2016_04_14_Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2016-04-14 11:09:40
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.28 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 2. (14.04.2016)
  SIWZ
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2016_04_14_SIWZ.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2016-04-14 11:13:15
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 3.95 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 3. (14.04.2016)
  Projekt umowy
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2016_04_14_Projekt_umowy.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2016-04-14 11:10:45
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 3.45 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 4. Dokumentacja projektowa (14.04.2016) - Projekt (archiwum zip - ) - Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (archiwum zip - ) - Przedmiar robót -
  pobierz
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2016_04_14_Dokumentacja_projektowa.zip
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2016-04-14 11:09:33
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 5.63 MB
  Rozszerzenie pliku: zip
  pobierz
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2016_04_14_SS_wykonania_i_odbioru_robot_budowlanych.zip
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2016-04-14 11:14:40
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 4.41 MB
  Rozszerzenie pliku: zip
  pobierz
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2016_04_14_przedmiar.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2016-04-14 11:11:58
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 3.88 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 5. (14.04.2016)
  Formularz ofertowy z załącznikami do wykorzystania
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2016_04_14_Formularz_ofertowy.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2016-04-14 11:09:35
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.06 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 6. (10.05.2016)
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2016_05_10_Zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2016-05-10 13:15:50
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.31 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf

Logo

13.04.2016 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi - Sprawowanie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn. Rozbudowa ścieżki pieszo - rowerowej na szlaku zamków gotyckich wokół Jeziora Zajezierskiego w ramach projektu Ochrona wód i przywracanie różnorodności biologicznej na terenie MOF Malbork - Sztum

 1. (13.04.2016)
  Ogłoszenie o zamówieniu
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2016_04_13_Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2016-04-13 12:25:22
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.29 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 2. (13.04.2016)
  SIWZ
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2016_04_13_SIWZ.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2016-04-13 12:28:30
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 4.44 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 3. (13.04.2016)
  Projekt umowy
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2016_04_13_Projekt_umowy.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2016-04-13 12:26:52
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 2.97 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
  NIEAKTUALNY !!!
 4. (13.04.2016)
  Formularz ofertowy z załącznikami do wykorzystania
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2016_04_13_Formularz_ofertowy.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2016-04-13 12:25:15
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.19 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 5. (19.04.2016)
  Wyjaśnienia do treści SIWZ
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2016_04_19_Wyjasnienia_do_tresci_SIWZ_1.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2016-04-19 08:22:37
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.61 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 6. (22.04.2016)
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2016_04_22_2_OGLOSZENIE_O_ZMIANIE_OGLOSZENIA.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2016-04-22 13:24:23
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.24 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 7. (22.04.2016)
  Zmiana SIWZ 1
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2016_04_22_2_Zmiana_SIWZ_1.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2016-04-22 13:25:32
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 1.22 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 8. - AKTUALNY (22.04.2016)
  Projekt umowy – zmiana
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2016_04_22_2_projekt_umowy_zmiana.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2016-04-22 13:25:11
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 3.11 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 9. (16.05.2016)
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2016_05_16_Zawiadomienie_o_wyborze_oferty_najkorzytsniejszej2.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2016-05-16 11:25:59
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.31 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 10. (25.05.2016)
  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
  Szczegóły pliku
  Nazwa: Ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2016-05-25 15:13:35
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.73 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf

Logo

12.04.2016 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - "Rozbudowa ścieżki pieszo - rowerowej na szlaku zamków gotyckich wokół Jeziora Zajezierskiego" w ramach projektu "Ochrona wód i przywracanie różnorodności biologicznej na terenie MOF Malbork - Sztum"

 1. (12.04.2016)
  Ogłoszenie o zamówieniu
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2016_04_12_Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2016-04-12 14:02:24
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.30 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 2. (12.04.2016)
  SIWZ
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2016_04_12_SIWZ.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2016-04-12 14:10:42
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 5.39 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 3. (12.04.2016)
  Projekt umowy
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2016_04_12_Projekt_Umowy.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2016-04-12 14:06:48
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 7.62 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
  NIEAKTUALNY !!!
 4. Dokumentacja projektowa (archiwum zip - ) (12.04.2016)
  pobierz
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2016_04_12_DOKUMENTACJA_PROJEKTOWA.zip
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2016-04-12 14:14:32
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 76.08 MB
  Rozszerzenie pliku: zip
 5. (12.04.2016)
  Formularz ofertowy z załącznikami do wykorzystania
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2016_04_12_Formularz_ofertowy.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2016-04-12 14:02:12
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.19 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 6. (22.04.2016)
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2016_04_22_OGLOSZENIE_O_ZMIANIE_OGLOSZENIA.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2016-04-22 13:12:40
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.24 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 7. (22.04.2016)
  Zmiana SIWZ 1
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2016_04_22_Zmiana_SIWZ_1.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2016-04-22 13:18:14
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 1.45 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 8. AKTUALNY (22.04.2016)
  Projekt umowy – zmieniony
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2016_04_22_Projekt_umowy_zmiana.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2016-04-22 13:16:49
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 7.78 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 9. (22.04.2016)
  Przedmiar robót – tablice
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2016_04_22_PRZEDMIAR_ROBOT_tablice.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2016-04-22 13:16:52
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.04 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 10. (27.04.2016)
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2016_04_27_Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_2.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2016-04-27 15:15:09
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.22 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 11. (27.04.2016)
  Zmiana SIWZ 2
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2016_04_27_Zmiana_SIWZ_2.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2016-04-27 15:15:20
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.30 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 12. (27.04.2016)
  Wyjaśnienia do treści SIWZ 1
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2016_04_27_Wyjasnienia_do_tresci_SIWZ_1.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2016-04-27 15:15:13
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.23 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 13. (16.05.2016)
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2016_05_16_Zawiadomienie_o_wyborze_oferty_najkorzytsniejszej.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2016-05-16 11:17:54
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.28 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 14.  (25.05.2016)
  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
  Szczegóły pliku
  Nazwa: Ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia2.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2016-05-25 15:14:01
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.86 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf

 


07.04.2016 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Poprawa stanu i rozwój infrastruktury turystycznej na terenie Parku Miejskiego w Sztumie - Etap II

 1. (07.04.2016)
  Ogłoszenie o zamówieniu
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2016_04_07_Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2016-04-07 10:52:20
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.29 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 2. (07.04.2016)
  SIWZ
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2016_04_07_SIWZ.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2016-04-07 10:54:29
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.29 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 3. (07.04.2016)
  Projekt umowy
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2016_04_07_Projekt_umowy.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2016-04-07 10:54:17
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 6.05 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 4. Dokumnetacja projektowa (archiwum zip - ) (07.04.2016)
  pobierz
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2016_04_07_Dokumentacja_projektowa.zip
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2016-04-07 11:05:41
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 25.54 MB
  Rozszerzenie pliku: zip
 5. (07.04.2016)
  Formularz ofertowy
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2016_04_07_Formularz_ofertowy.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2016-04-07 10:52:13
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.07 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 6. (20.04.2016)
  Wyjaśnienia do treści SIWZ
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2016_04_20_Wyjasnienia_do_tresci_SIWZ_1.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2016-04-20 15:51:04
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.17 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 7. (04.05.2016)
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2016_05_04_Zawiadomienie_bip.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2016-05-04 14:09:06
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.24 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf

 

10.03.2016 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi - Sprawowanie nadzoru inwestorskiego w zakresie realizowanych robót budowlanych pn.: „Modernizacja kompleksu lekkoatletycznego na stadionie miejskim w Sztumie”

 1. (10.03.2016)
  Ogłoszenie o zamówieniu
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2016_03_10_Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2016-03-10 13:21:29
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.29 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 2. (10.03.2016)
  SIWZ
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2016_03_10_SIWZ.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2016-03-10 13:22:26
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.49 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 3. (10.03.2016)
  Projekt umowy
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2016_03_10_projekt_umowy.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2016-03-10 13:22:16
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 2.63 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 4. (10.03.2016)
  Formularz ofertowy z załącznikami do wykorzystania
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2016_03_10_Formularz_ofertowy.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2016-03-10 13:21:25
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.08 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 5. (11.04.2016)
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2016_04_11_Zawiadomienie_o_wyborze_bip_nadzor.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2016-04-11 12:17:52
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.25 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf

 

24.02.2016 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Modernizacja kompleksu lekkoatletycznego na stadionie miejskim w Sztumie

 1. (24.02.2016)
  Ogłoszenie o zamówieniu
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2016_02_24_Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2016-02-24 15:13:11
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.30 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 2. (24.02.2016)
  SIWZ
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2016_02_24_SIWZ.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2016-02-24 15:17:00
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.41 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 3. (24.02.2016)
  Projekt umowy
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2016_02_24_Projekt_umowy.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2016-02-24 15:16:53
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 6.46 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 4. (24.02.2016)
  Formularz ofertowy z załącznikami do wykorzystania
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2016_02_24_Formularz_ofertowy.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2016-02-24 15:13:01
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.09 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 5. Dokumentacja projektowa (archiwum zip - ) (24.02.2016)
  pobierz
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2016_02_24_Dokumentacja_techniczna.zip
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2016-02-24 15:12:58
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 84.13 MB
  Rozszerzenie pliku: zip
 6. (24.02.2016)
  Pozwolenie na budowę nr 131/2012/Z-I z dnia 27.10.2015 r.
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2016_02_24_pozwolenie_na_budowe_nr_131_2012_Z_I.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2016-02-24 15:13:53
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 1.50 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 7. (24.02.2016)
  Pozwolenie na wycinkę drzew decyzja nr 68/2015 z dnia 21.12.2015 r.
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2016_02_24_pozwolenie_na_wycinke_drzew.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2016-02-24 15:14:24
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 1.48 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 8. (04.03.2016)
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2016_03_04_Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_1.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2016-03-04 12:29:27
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.23 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 9. (04.03.2016)
  Zmiana SIWZ 1
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2016_03_04_Zmiana_SIWZ_1.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2016-03-04 12:30:38
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.87 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 10. (04.03.2016)
  Wyjaśnienia do treści SIWZ 1
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2016_03_04_Wyjasnienia_do_tresci_SIWZ_1.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2016-03-04 12:30:25
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 3.94 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 11. (09.03.2016)
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2016_03_09_Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_2.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2016-03-09 13:18:52
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.23 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 12. (09.03.2016)
  Zmiana SIWZ 2
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2016_03_09_Zmiana_SIWZ_2.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2016-03-09 13:20:20
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.81 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 13. (09.03.2016)
  Wyjaśnienia do treści SIWZ 2
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2016_03_09_Wyjasnienia_do_tresci_SIWZ_2.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2016-03-09 13:20:00
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 2.47 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 14. (09.03.2016)
  Wyjaśnienia do treści SIWZ 3
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2016_03_09_Wyjasnienia_do_SIWZ_3.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2016-03-09 13:18:58
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.21 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 15. (09.03.2016)
  Projekt konstrukcji i fundamentów pod tablicę wyników
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2016_03_09_Fundamenty_tablicy_wynikow.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2016-03-09 13:18:45
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.04 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 16. (11.04.2016)
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2016_04_11_Zawiadomienie_o_wyborze_bip.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2016-04-11 12:14:16
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.26 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf

 

08.02.2016 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Bieżące naprawy i konserwacja nawierzchni dróg gminnych i wewnętrznych na terenie miasta i gminy Sztum

 1. (08.02.2016)
  Ogłoszenie o zamówieniu
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2016_02_08_ogloszenie_o_zamowieniu.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2016-02-08 10:42:57
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.28 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 2. (08.02.2016)
  SIWZ
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2016_02_08_SIWZ.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2016-02-08 10:44:09
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.27 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 3. (08.02.2016)
  Opis przedmiotu zamówienia
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2016_02_08_Opis_przedmiotu_zamowienia_zalacznik_do_SIWZ.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2016-02-08 10:42:59
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.04 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 4. (08.02.2016)
  Projekt umowy
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2016_02_08_Projekt_umowy.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2016-02-08 10:44:01
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 2.08 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 5. (08.02.2016)
  Formularz ofertowy (z załacznikami do wykorzystania)
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2016_02_08_Formularz_ofertowy.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2016-02-08 10:42:49
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.09 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 6. (01.03.2016)
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2016_03_01_Zawiadomienie_o_wyborze_-_bip.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2016-03-01 11:06:11
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.23 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf

 

05.02.2016 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi - Usługa polegającej na wycince 17szt. drzew i uporządkowaniu terenu w związku z kolizją występującą przy realizacji inwestycji w ramach projektu Ochrona wód i przywracanie różnorodności biologicznej na terenie MOF Malbork - Sztum polegającego na robotach budowlanych pn.: Rozbudowa ścieżki pieszo - rowerowej na Szlaku Zamków Gotyckich wokół Jeziora Zajezierskiego w Sztumie.

 1. (05.02.2016)
  Ogłoszenie o zamówieniu
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2016_02_05_ogloszenie_o_zamowieniu.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2016-02-05 12:44:08
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.28 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 2. (05.02.2016)
  SIWZ
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2016_02_05_SIWZ.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2016-02-05 12:47:09
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.35 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 3. (05.02.2016)
  Projekt umowy
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2016_02_05_Projekt_umowy.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2016-02-05 12:45:36
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 1.43 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 4. (05.02.2016)
  Formularz ofertowy
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2016_02_05_Formularz_ofertowy.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2016-02-05 12:44:03
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.05 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 5. Projekt zieleni (archiwum zip - ) (05.02.2016)
  pobierz
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2016_02_05_projekt_zieleni.zip
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2016-02-05 12:47:03
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 4.71 MB
  Rozszerzenie pliku: zip
 6. (05.02.2016)
  Pozwolenie na wycinkę drzew
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2016_02_05_pozwolenie_na_wycinke.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2016-02-05 12:44:57
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 1.79 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 7. (17.02.2016)
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2016_02_17_Zawiadomienie_o_wyborze_oferty.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2016-02-17 13:09:59
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.30 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf

 

03.02.2016 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi - Sprawowanie nadzoru inwestorskiego w zakresie realizowanych robót budowlanych pn.: „Przebudowa ciągów komunikacyjnych wraz z infrastrukturą techniczną w obszarze ulic Wojciechowskiego, Zacisze, Kwiatowa, Radosna, Słoneczna, Ogrodowa, Wiejska oraz część ulicy Chopina w Sztumie – Etap 3 – przebudowa ulicy Radosnej, Kwiatowej, Ogrodowej, Wiejskiej, Zacisze”

 1. (03.02.2016)
  Ogłoszenie o zamówieniu
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2016_02_03_Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2016-02-03 10:52:10
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.29 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 2. (03.02.2016)
  SIWZ
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2016_02_03_SIWZ.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2016-02-03 10:53:04
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.38 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 3. (03.02.2016)
  Projekt umowy
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2016_02_03_Projekt_umowy.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2016-02-03 10:52:57
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 2.55 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 4. (03.02.2016)
  Formularz ofertowy (z załącznikami do wykorzystania)
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2016_02_03_Formularz_ofertowy.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2016-02-03 10:52:04
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.06 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 5. (05.02.2016)
  Wyjaśnienia do treści SIWZ (1)
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2016_02_05_Wyjasnienia_do_tresci_SIWZ_1.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2016-02-05 11:08:55
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.54 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 6. (24.02.2016)
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2016_02_24_Zawiadomienie_o_wyborze_oferty_bip2.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2016-02-24 14:14:20
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.48 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf

 

19.01.2016 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Przebudowa ciągów komunikacyjnych wraz z infrastrukturą techniczną w obszarze ulic Wojciechowskiego, Zacisze, Kwiatowa, Radosna, Słoneczna, Ogrodowa, Wiejska oraz część ulicy Chopina w Sztumie – Etap 3 – przebudowa ulicy Radosnej, Kwiatowej, Ogrodowej, Wiejskiej, Zacisze

 1. (19.01.2016)
  Ogłoszenie o zamówieniu
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2016_01_19_Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2016-01-19 10:45:10
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.30 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 2. (19.01.2016)
  SIWZ
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2016_01_19_SIWZ.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2016-01-19 10:45:18
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.30 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 3. (19.01.2016)
  Projekt umowy
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2016_01_19_UMOWA_PROJEKT_roboty_budowlane_Wojciechowskiego_ETAP_III_2016.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2016-01-19 10:45:27
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.27 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
  NIEAKTUALNY !!!
 4. (19.01.2016)
  Formularz ofertowy z załącznikami do wykorzystania
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2016_01_19_Formularz_ofertowy.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2016-01-19 10:45:03
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.07 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 5. Dokumentacja projektowa (19.01.2016) - Projekt budowlany (archiwum zip - ) - Projekt wykonawczy (archiwum zip - ) - Projekt organizacji ruchu (archiwum zip - ) - Specyfikacje techniczne (archiwum zip - ) - Przedmiar (plik pdf - ) - Opinia geotechniczna (plik pdf - ) - Pozwolenie na budowę (plik pdf - )
  pobierz
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2016_01_19_01_PROJEKT_BUDOWLANY.zip
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2016-01-19 11:06:01
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 28.69 MB
  Rozszerzenie pliku: zip
  pobierz
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2016_01_19_02_PROJEKT_WYKONAWCZY.zip
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2016-01-19 11:13:28
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 18.33 MB
  Rozszerzenie pliku: zip
  pobierz
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2016_01_19_03_PROJEKT_ORGANIZACJI_RUCHU.zip
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2016-01-19 11:30:28
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 4.40 MB
  Rozszerzenie pliku: zip
  pobierz
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2016_01_19_04_SPECYFIKACJE_TECHNICZNE.zip
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2016-01-19 11:31:32
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.95 MB
  Rozszerzenie pliku: zip
  pobierz
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2016_01_19_05_PRZEDMIAR.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2016-01-19 11:32:13
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.08 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
  pobierz
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2016_01_19_06_Opinia_geotechniczna.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2016-01-19 11:33:39
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 2.10 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
  pobierz
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2016_01_19_07_pozwolenie_na_budowe.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2016-01-19 11:34:50
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 1.60 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 6. (20.01.2016)
  Wyjaśnienia do treści SIWZ 1
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2016_01_20_Wyjasnienia_do_tresci_SIWZ_1.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2016-01-20 15:29:49
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.22 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 7. (26.01.2016)
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (1)
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2016_01_26_Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_1.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2016-01-26 13:33:40
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.22 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 8. (26.01.2016)
  Zmiana SIWZ (1)
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2016_01_26_Zmiana_SIWZ.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2016-01-26 13:34:07
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.27 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 9. (26.01.2016)
  Wyjaśnienia do treści SIWZ (2)
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2016_01_26_Wyjasnienia_do_tresci_SIWZ_2.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2016-01-26 13:34:03
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 1.16 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 10. (26.01.2016)
  Diagram sterowania opraw
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2016_01_26_E02_Diagram_sterowania_opraw_zamienny_v1.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2016-01-26 13:33:34
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.17 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 11. (28.01.2016)
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2
  Szczegóły pliku
  Nazwa: Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_2.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2016-01-28 14:19:28
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.29 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 12. (28.01.2016)
  Zmiana SIWZ 2
  Szczegóły pliku
  Nazwa: Zmiana_SIWZ_2.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2016-01-28 14:31:40
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 1.88 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 13. (28.01.2016)
  Wyjaśnienia do treści SIWZ 3
  Szczegóły pliku
  Nazwa: Wyjasnienia_do_tresci_SIWZ_3.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2016-01-28 14:24:15
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 4.45 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 14. - AKTUALNY (28.01.2016)
  Projekt umowy
  Szczegóły pliku
  Nazwa: Projekt_umowy_aktualny.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2016-01-28 14:22:43
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 6.99 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 15. (01.02.2016)
  Wyjaśnienia do treści SIWZ (4)
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2016_02_01_Wyjasnienia_do_tresci_SIWZ_(4).pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2016-02-01 12:43:29
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.32 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 16. (24.02.2016)
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2016_02_24_zawiadomienie_o_wyborze_oferty_bip.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2016-02-24 10:43:38
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.46 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf