Urząd Miasta i Gminy

Wydruk z serwisu BIP, dn.

UDOSTĘPNIANIE SPISU WYBORCÓW DO WGLĄDU*)

 
Burmistrz Miasta i Gminy w Sztumie uprzejmie informuje, że spis wyborców w wyborach Posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. jest udostępniany do wglądu w Urzędzie Miasta i Gminy w Sztumie pok.37 IIp. w dniach od 5 maja 2014r. do 17 maja 2014r. w godzinach pracy urzędu.
Udostępnianie spisu wyborców następuje na pisemny wniosek zainteresowanego.

*) Udostępnianie spisu wyborców do wglądu następuje przez udzielenie informacji, że osoba wskazana we wniosku jest ujęta w spisie wyborców lub nie figuruje w spisie ( w tym również z powodu skreślenia ze spisu) albo że dane wpisane we wniosku różnią się od danych osoby wpisanej do spisu wyborców. Na żądanie wnioskodawcy udzielona informacja jest potwierdzana na piśmie.

 

 


 

O G Ł O S Z E N I A


Urząd Miasta i Gminy w Sztumie informuje, że osoby niepełnosprawne, które chcą wziąć udział w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego w dniu  25 maja 2014r. , będą dowiezione do lokali wyborczych po uprzednim zgłoszeniu tego faktu oraz podaniu adresu zamieszkania w dniu wyborów właściwej Obwodowej Komisji Wyborczej lub zgłoszeniu do Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie nr telefonu 6406302.


Zgodnie z art. 52 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia  2011r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz.112 ze zm.) ustalenie tożsamości każdego wyborcy, przed wydaniem mu karty do głosowania, wymaga okazania przez wyborcę stosownego dokumentu (dowodu osobistego lub innego dokumentu).


Obwodowe Komisje Wyborcze w mieście i gminie Sztum rozpoczynają pracę w dniu wyborów  posłów do Parlamentu Europejskiego 25 maja 2014r. o godz. 6:00. 

 

 


 

 

- Informacja o składach Obwodowych Komisji Wyborczych - pobierz 

 

- Zarządzenie Nr 60/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Sztum dla przeprowadzenia głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. - pobierz

 

- Zarządzenie Nr 43/2014 Burmistrza Miasta i Gminy w Sztumie z dnia 7 kwietnia 2014 roku w sprawie wyznaczenia Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 10 w Urzędzie Stanu Cywilnego w Sztumie do celów głosowania korespondencyjnego w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. - pobierz

 

- Zarządzenie Nr 42/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 7 kwietnia 2014 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, w których odbędzie się głosowanie w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. - pobierz

 

- Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 7 marca 2014 roku w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie obwieszczeń  wyborczych i plakatów Komitetów Wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego - pobierz

 

- Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 - odnośnik do strony Państwowej Komisji Wyborczej -wejdź