Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

Wydruk z serwisu BIP, dn.

 

Wykaz sołectw na terenie Miasta i Gminy Sztum.

1. Barlewice Siebert Piotr
Barlewiczki 28
82-400 Sztum
 696 458 623
2. Biała Góra Olszynka Bogumiła
Biała Góra 32
82-400 Sztum
 508 627 546
3. Ul. Domańskiego Laskowski Marek
82-400 Sztum
 (55) 277 74 34
661 211 797
4. Czernin Stefański Zdzisław
ul. Akacjowa 5/8 Czernin
82-400 Sztum
 502 966 082
5. Gościszewo Antoniuk Ryszard
Gościszewo 133
82-400 Sztum
 604 223 981
6. Gronajny Potowski Tomasz
Gronajny 8A
82-400 Sztum
 606 409 413
7. Kępina Kanarek Marcin
Kępina 33
82-400 Sztum

 668 487 217

8. Koślinka Rutkowski Grzegorz
Koślinka 55
82-400 Sztum
  603 543 043
9. Koniecwałd Gromek Agnieszka 
Koniecwałd 63
82-400 Sztum
 881 000 886
10. Nowa Wieś Powierża Marita
Nowa Wieś 70
82-400 Sztum
 661 772 614
11. Piekło Ruszkowska Iwona
Piekło 44 
82-400 Sztum
 781 035 912
12. Pietrzwałd Skrzypska Mariola
Pietrzwałd 20
82-400 Sztum
 695 984 333
13. Postolin Gibas Grażyna
Postolin 205/1
82-400 Sztum
 782 670 165
14. Parowy Preuss Konrad
Parowy 3
82-400 Sztum
 (55) 277 23 57
600 150 430
15. Sztumska Wieś Majewski Kazimierz 
Sztumska Wieś 29
82-400 Sztum
 692 032 617
16. Sztumskie Pole Kazimierowicz Jarosław
Sztumskie Pole
ul. Żeromskiego 33A
82-400 Sztum
 604 794 002
17. Uśnice Orszulak Aleksandra
Parpary 41
82-400 Sztum
 (55) 267 31 62
18. Zajezierze Poćwiardowski Adam 
Zajezierze 11/A
82-400 Sztum
 600 089 401

 

INFORMACJA O SOŁECTWACH GMINY SZTUM 

W skład gminy Sztum wchodzi 18 sołectw.

 1. W skład sołectwa Barlewice wchodzą miejscowości Barlewiczki i Barlewice. Liczba mieszkańców sołectwa wynosi 359 osób (stan na dzień 30.09.2010), 328 osób (stan na 2000)
 2. W skład sołectwa Biała Góra wchodzą miejscowości Biała Góra, Wydry i Wygoda. Liczba mieszkańców sołectwa wynosi 245 osób (stan na dzień 30.09.2010), 258 (stan na 2000).
 3. Sołectwo ul. Domańskiego liczy 78 mieszkańców (stan na dzień 30.09.2010) 74 (stan na 2000). Sołtysem obecnej kadencji został wybrany Pan Marek Laskowski tel. ( 0-55 ) 277 74 34.
 4. W skład sołectwa Czernin wchodzą miejscowości Górki, Cygusy, Szpitalna Wieś i Ramzy. Liczba mieszkańców sołectwa wynosi 2243 osoby (stan na dzień 30.09.2010), 2.396 (stan na 2000).
 5. W skład sołectwa Gościszewo wchodzą miejscowości Gościszewo i Węgry. Liczba mieszkańców sołectwa wynosi 985 osób (stan na dzień 30.09.2010), 797 osób(stan na 2000).
 6. Sołectwo Gronajny liczy 199 mieszkańców (stan na dzień 30.09.2010) 212(stan na 2000).
 7. Sołectwo Kępina liczy 136 osób (stan na dzień 30.09.2010), 85 (stan na 2000).
 8. Sołectwo Koślinka liczy 142 mieszkańców (stan na dzień 30.09.2010), 133(stan na 2000).
 9. W skład sołectwa Koniecwałd wchodzą miejscowości Koniecwałd, Grzępa, Goraj, PGR Koniecwałd i Polanka. Liczba mieszkańców sołectwa wynosi 515 osób (stan na dzień 30.09.2010), 521 (stan na 2000).
 10. Sołectwo Nowa Wieś liczy 426 mieszkańców (stan na dzień 30.09.2010), 432 (stan na 2000).
 11. Sołectwo Piekło liczy 337 osób (stan na dzień 30.09.2010), 344 (stan na 2000).
 12. W skład sołectwa Pietrzwałd wchodzą miejscowości Pietrzwałd i PGR Pietrzwałd. Liczba mieszkańców sołectwa wynosi 154 osoby (stan na dzień 30.09.2010), 153(stan na 2000).
 13. W skład sołectwa Postolin wchodzą miejscowości Postolin, ZR Postolin, Polaszki i Michorowo. Liczba mieszkańców sołectwa wynosi 689 osób (stan na dzień 30.09.2010), 670(stan na 2000).
 14. Sołectwo Parowy liczy 67 mieszkańców (stan na dzień 30.09.2010), 77 (stan na 2000).
 15. W skład sołectwa Sztumska Wieś wchodzą miejscowości Sztumska Wieś i ZR Sztumska Wieś. Liczba mieszkańców sołectwa wynosi 437 osób (stan na dzień 30.09.2010), 428(stan na 2000).
 16. Sołectwo Sztumskie Pole liczy 545 mieszkańców (stan na dzień 30.09.2010),464(stan na 2000).
 17. W skład sołectwa Uśnice wchodzą miejscowości Uśnice, Parpary i Wilki. Liczba mieszkańców sołectwa wynosi 356 osób (stan na dzień 30.09.2010), 324(stan na 2000).
 18. W skład sołectwa Zajezierze wchodzą miejscowości Zajezierze i Lewark. Liczba mieszkańców sołectwa wynosi 255 osób (stan na dzień 30.09.2010), 144 (stan na 2000).