Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

Dostępne Oświadczenia Majątkowe za 2007 rok:


UWAGA

Do poprawnego odczytu oświadczeń wymagane jest zainstalowanie darmowego programu Adobe Arobat Reader. Program ten można pobrać pod poniższym adresem.
http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html

Oświadczenia Majątkowe Radnych:

 1. Czesław Oleksiak - za rok 2007
 2. Andrzej Babieczko - za rok 2007
 3. Kazimierz Barański - za rok 2007
 4. Tadeusz Buber-Bubrowiecki - za rok 2007
 5. Krzysztof Ciosek - za rok 2007
 6. Arkadiusz Dzikowski - za rok 2007
 7. Waldemar Fierek - za rok 2007
 8. Adam Kaszubski - za rok 2007
 9. Sylwia Monkielewicz - za rok 2007
 10. Andrzej Murawski - za rok 2007
 11. Andrzej Płóciennik - za rok 2007
 12. Bozena Rogowska - za rok 2007
 13. Piotr Rogozinski - za rok 2007
 14. Mirosława Szpalerska - za rok 2007

Oświadczenia Majątkowe Pracowników Urzędu:


 1. Oświadczenie Majątkowe Leszka Tabora - Burmistrza Miasta i Gminy za rok 2007
 2. Oświadczenie Majątkowe Alicji Podlewskiej - Z-cy Burmistrza Miasta i Gminy za rok 2007
 3. Oświadczenie Majątkowe Antoniego Downarowicza - Sekretarza Miasta i Gminy za rok 2007
 4. Oświadczenie majątkowe Danuty Wiatrowskiej - Skarbnika Miasta i Gminy za rok 2007
 5. Oświadczenie Majątkowe Leszka Zielińskiego za rok 2007
 6. Oświadczenie Majątkowe Elżbiety Oblotzkiej za rok 2007
 7. Oświadczenie Majątkowe Bożeny Falkowskiej za rok 2007
 8. Oświadczenie Majątkowe Marcina Baźmierowskiego za rok 2007
 9. Oświadczenie Majątkowe Grażyny Samonek za rok 2007
 10. Oświadczenie Majątkowe Ewy Ruczyńskiej za rok 2007
 11. Oświadczenie Majątkowe Małgorzaty Grzyb za rok 2007
 12. Oświadczenie Majątkowe Mieczysława Kłopotowskiego za rok 2007
 13. Oświadczenie Majątkowe Agnieszki Reksy za rok 2007
 14. Oświadczenie Majątkowe Zofii Kusztal za rok 2007
 15. Oświadczenie Majątkowe Iwony Sanewskiej za rok 2007
 16. Oświadczenie Majątkowe Teresy Wasielewskiej za rok 2007
 17. Oświadczenie Majątkowe Iwony Wyżykowskiej za rok 2007
 18. Oświadczenie Majątkowe Darii Mietlewskiej - Dura za rok 2007
 19. Oświadczenie Majątkowe Grażyny Żołędowskiej za rok 2007
 20. Oświadczenie Majątkowe Reginy Lukas za rok 2007


Oświadczenia Majątkowe Pracowników Jednostek Pomocniczych i Organizacyjnych:

 1. Oświadczenie Majątkowe Sergiusza Bartołda - Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
 2. Oświadczenie Majątkowe Władysława Lewko - Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o.
 3. Oświadczenie Majątkowe Ryszarda Piełucia - Głównego Księgowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o.
 4. Oświadczenie Majątkowe Andrzeja Grześkowa - Dyrektora Sztumskiego Centrum Kultury
 5. Oświadczenie Majątkowe Bożeny Andrzejewskiej-Dyrektora Zespołu Szkół w Czerninie
 6. Oświadczenie Majątkowe Elżbiety Bieleckiej - Dyrektora Szkoły Podstawowej nr2 w Sztumie
 7. Oświadczenie Majątkowe Renaty Jagielskiej - Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 1 w Sztumie
 8. Oświadczenie Majątkowe Danuty Markowicz -Dyrektora Szkoły Podstawowej w Piekle za rok 2007
 9. Oświadczenie Majątkowe Katarzyny Krzyżykowskiej - Dyrektora Miejsko-Gminnego Zespołu Oświaty w Sztumie
 10. Oświadczenie Majątkowe Aldony Ruszkowskiej-Dyrektora Gimnazjum nr 1 w Sztumie
 11. Oświadczenie Majątkowe Agnieszki Nehring-Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 2 w Sztumie
 12. Oświadczenie Majątkowe Dariusza Szewczaka-Dyrektora Szkoły Podstowowej w Nowej Wsi
 13. Oświadczenie Majątkowe Magdaleny Zimińskiej - Dyrektora Zespołu Szkół w Gościszewie
 14. Oświadczenie Majątkowe Lucyny Langowskiej- Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztumie
 15. Oświadczenie Majątkowe Sylwi Mackiewicz-Kierownika Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie
 16. Oświadczenie Majątkowe Bożeny Wohlert - Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztumie za rok 2007
 17. Oświadczenie Majątkowe Janiny Majczyny - Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztumie za rok 2007
 18. Oświadczenie Majątkowe Natalii Walczykowskiej - Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztumie za rok 2007

Oświadczenia Majątkowe możecie Państwo również obejrzeć w Urzędzie Miasta i Gminy w pokoju nr 32 u Pani Czesławy Jaźwińskiej, oraz sekretariacie Urzędu u pani Malwiny Wiśniewskiej.

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:2149
Treść wprowadził(a): Zasadzki Tomasz, 2008-09-30 14:03:28
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2008-09-29 13:04:11