Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

Dostępne Oświadczenia Majątkowe za 2006 rok:


UWAGA

Do poprawnego odczytu oświadczeń wymagane jest zainstalowanie darmowego programu Adobe Arobat Reader. Program ten można pobrać pod poniższym adresem.
http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html

Oświadczenia Majątkowe Radnych:

 1. Czesław Oleksiak - do końca kadencji i za rok 2006 oświadczenie majątkowe uzupełnienie
 2. Andrzej Babieczko - do końca kadencji i za rok 2006
 3. Kazimierz Barański - do końca kadencji i za rok 2006
 4. Tadeusz Buber-Bubrowiecki - do końca kadencji i za rok 2006
 5. Krzysztof Ciosek - do końca kadencji i za rok 2006
 6. Arkadiusz Dzikowski - do końca kadencji i za rok 2006
 7. Waldemar Fierek - do końca kadencji i za rok 2006
 8. Adam Kaszubski - do końca kadencji i za rok 2006
 9. Sylwia Monkielewicz - do końca kadencji i za rok 2006
 10. Andrzej Murawski - do końca kadencji i za rok 2006
 11. Maciej Ołdak - do końca kadencji i za rok 2006
 12. Henryk Piotrowski - do końca kadencji
 13. Bozena Rogowska - do końca kadencji i za rok 2006
 14. Piotr Rogozinski - do końca kadencji i za rok 2006
 15. Mirosława Szpalerska - do końca kadencji i za rok 2006

Oświadczenia Majątkowe Pracowników Urzędu:

 1. Oświadczenie Majątkowe Leszka Tabora - Burmistrza Miasta i Gminy (do końca poprzedniej kadencji)
 2. Oświadczenie Majątkowe Leszka Tabora - Burmistrza Miasta i Gminy (za rok 2006)
 3. Oświadczenie Majątkowe Alicji Podlewskiej - Z-cy Burmistrza Miasta i Gminy
 4. Oświadczenie Majątkowe Antoniego Downarowicza - Sekretarza Miasta i Gminy
 5. Oświadczenie majątkowe Danuty Wiatrowskiej - Skarbnika Miasta i Gminy
 6. Oświadczenie Majątkowe Anny Mielniczek - Sekretarza Miasta i Gminy
 7. Oświadczenie Majątkowe Franciszki Miętkowskiej - Skarbnika Miasta i Gminy
 8. Oświadczenie Majątkowe Leszka Zielińskiego
 9. Oświadczenie Majątkowe Elżbiety Oblotzkiej
 10. Oświadczenie Majątkowe Bożeny Falkowskiej
 11. Oświadczenie Majątkowe Marcina Baźmierowskiego
 12. Oświadczenie Majątkowe Grażyny Samonek
 13. Oświadczenie Majątkowe Ewy Ruczyńskiej
 14. Oświadczenie Majątkowe Małgorzaty Grzyb
 15. Oświadczenie Majątkowe Mieczysława Kłopotowskiego
 16. Oświadczenie Majątkowe Agnieszki Reksy
 17. Oświadczenie Majątkowe Moniki Kołodziej
 18. Oświadczenie Majątkowe Zofii Kusztal
 19. Oświadczenie Majątkowe Iwony Sanewskiej
 20. Oświadczenie Majątkowe Teresy Wasielewskiej
 21. Oświadczenie Majątkowe Iwony Wyżykowskiej
 22. Oświadczenie Majątkowe Darii Mietlewskiej - Dura
 23. Oświadczenie Majątkowe Grażyny Żołędowskiej
 24. Oświadczenie Majątkowe Reginy Lukas
 25. Oświadczenie Majątkowe Moniki Kołodziej


Oświadczenia Majątkowe Pracowników Jednostek Pomocniczych i Organizacyjnych:

 1. Oświadczenie Majątkowe Sergiusza Bartołda - Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
 2. Oświadczenie Majątkowe Władysława Lewko - Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o.
 3. Oświadczenie Majątkowe Ryszarda Piełucia - Głównego Księgowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o.
 4. Oświadczenie Majątkowe Andrzeja Grześkowa - Dyrektora Sztumskiego Centrum Kultury
 5. Oświadczenie Majątkowe Bożeny Andrzejewskiej-Dyrektora Zespołu Szkół w Czerninie
 6. Oświadczenie Majątkowe Elżbiety Bieleckiej - Dyrektora Szkoły Podstawowej nr2 w Sztumie
 7. Oświadczenie Majątkowe Renaty Jagielskiej - Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 1 w Sztumie
 8. Oświadczenie Majątkowe Danuty Markowicz -Dyrektora Szkoły Podstawowej w Piekle
 9. Oświadczenie Majątkowe Barbary Richert - Dyrektora Miejsko-Gminnego Zespołu Oświaty w Sztumie
 10. Oświadczenie Majątkowe Katarzyny Krzyżykowskiej - Dyrektora Miejsko-Gminnego Zespołu Oświaty w Sztumie
 11. Oświadczenie Majątkowe Aldony Ruszkowskiej-Dyrektora Gimnazjum nr 1 w Sztumie
 12. Oświadczenie Majątkowe Agnieszki Nehring-Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 2 w Sztumie
 13. Oświadczenie Majątkowe Dariusza Szewczaka-Dyrektora Szkoły Podstowowej w Nowej Wsi
 14. Oświadczenie Majątkowe Magdaleny Zimińskiej - Dyrektora Zespołu Szkół w Gościszewie
 15. Oświadczenie Majątkowe Lucyny Langowskiej- Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztumie
 16. Oświadczenie Majątkowe Sylwi Mackiewicz-Kierownika Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie
 17. Oświadczenie Majątkowe Wohlert - Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztumie

Oświadczenia Majątkowe możecie Państwo również obejrzeć w Urzędzie Miasta i Gminy w pokoju nr 32 u Pani Czesławy Jaźwińskiej, oraz sekretariacie Urzędu u pani Sabiny Janus.

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:2730
Treść wprowadził(a): Lipiński Marcin, 2007-11-08 13:48:35
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2007-11-08 13:38:25