Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

Wydruk z serwisu BIP, dn.
Urząd Miasta i Gminy w Sztumie
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy


- do spraw księgowości podatkowej

1. Wymagania niezbędne:
a) wykształcenie średnie o profilu ogólnym lub zawodowym (preferowane wykształcenie wyższe),
b) nieposzlakowana opinia,
c) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie.

2. Wymagania dodatkowe:
a) sumienność i dokładność
b) znajomość obsługi komputera i programów biurowych,
c) systematyczność w wypełnianiu norm i procedur
d) łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a) prowadzenie procedur podatkowych i ewidencji księgowej w zakresie podatków i opłat oraz innych należności niepodatkowych stanowiących dochody gminy,
b) prowadzenie postępowania egzekucyjnego w trybie kodeksu postępowania cywilnego i ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

4. Wymagane dokumenty:
a) życiorys (CV),
b) list motywacyjny,


Termin składania ofert do dnia 30 marca 2006r. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (055) 640 63 20 lub 640 63 85.

LISTA KANDYDATÓW
UCZESTNICZĄCYCH W NABORZE NA STANOWISKO PRACY
d/s księgowości podatkowej


I. W wyniku ogłoszenia o naborze na ww. stanowisko pracy aplikacje przesłało 26 kandydatów spełniających wymogi formalne:


1. Barra Elżbieta zam. Czernin
2. Bąk Emilia zam. Sztum
3. Beger Anna zam. Sztum
4. Beger Bożena zam. Sztum
5. Benesiewicz Irena zam. Malbork
6. Bruś Monika zam.Czernin
7. Chodak Marzena zam. Malbork
8. Chodorowska Ilona zam. Sztum
9. Chojnowska Zuzanna zam. Sztum
10. Dębniak Magdalena zam. Dzierzgoń
11. Kałużna Dagmara zam. Sztum
12. Karzarnowicz Joanna zam. Sztum
13. Kołodziej Monika zam. Puck
14. Kwiatkowski Mariusz zam. Czernin
15. Maćkiewicz Barbara zam. Sztum
16. Majczyna Anna zam. Sztum
17. Melka Irena zam. Gościszewo
18. Michalak Anna zam. Sztum
19. Nahorna Magdalena zam. Kwidzyn
20. Orlińska Joanna zam. Sztum
21. Owczarek Iwona zam. Sztum
22. Połuszańczyk Aleksandra zam. Sztumska Wieś
23. Schygeries Magdalena zam. Malbork
24. Siebert Edyta zam. Czernin
25. Sokalska Aleksandra zam. Stary Targ
26. Szymańska Beata zam. Sztum

II. Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy przeprowadzonej przez komisję rekrutacyjną do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

1. Kołodziej Monika zam. Puck
2. Połuszańczyk Aleksandra zam. Sztumska Wieś
3. Nahorna Magdalena zam. Kwidzyn
4. Karzarnowicz Joanna zam. Sztum
5. Dębniak Magdalena zam. DzierzgońInformacja o wynikach naboru na stanowisko do spraw księgowości podatkowej w Urzędzie Miasta i Gminy w Sztumie


Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana pani Monika Kołodziej zam. w Pucku

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Komisja rekrutacyjna dokonała wyboru niniejszej kandydatury ze względu na szeroki zakres posiadanej wiedzy zarówno w zakresie samorządu gminnego jak też zagadnień dotyczących budżetu gminy, jej dochodów oraz podatków lokalnych. Kandydatka dodatkowo posiada wiedzę nt. pozyskiwania środków unijnych. Jest osobą komunikatywną, doświadczoną w kontaktach z klientami.