Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

Wydruk z serwisu BIP, dn.
BURMISTRZ MIASTA I GMINY SZTUM INFORMUJE

o wynikach postępowania w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2006 r. na terenie miasta i gminy Sztum.

I. Do ogłoszonego w dniu 20.01.2006r. otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2006 r. złożone zostały następujące oferty:

szczegóły w załączniku


1. Zarządzenie Nr 24/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 28 lutego 2006r. w sprawie wyboru ofert realizacji zadań publicznych w formie wspierania wykonania zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.