Burmistrz Miasta i Gminy
Przewodniczący Rady Miasta i Gminy
Urząd Miasta i Gminy
Rada Miejska
Jednostki Organizacyjne
Jednostki Pomocnicze
Spółki prawa handlowego
Stowarzyszenia i Związki
Związki, stowarzyszenia
i porozumienia międzygminne

Podatki i Opłaty
Budżet
Dochody Gminy
Pomoc Społeczna
Prawo Miejscowe
Oświadczenia Majątkowe
Wybory
Zamówienia publiczne
Nabory i konkursy
Ochrona środowiska
Ogłoszenia i wykazy
Skrzynka podawcza
Kontrola Zarządcza
Kontrole
Rejestry

Dziennik Ustaw i Monitor Polski
Dziennik Urzędowy Województw

MENU PODMIOTOWE
MENU TEMATYCZNE
Liczba odwiedzin: 1130808
Redakcja Biuletynu /  Rejestr zmian /  BIP.GOV.PL / WWW
Zarządzenie Nr. 14 / 2005
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 15 luty 2005 roku


w sprawie wynajęcia wolnych lokali użytkowych położonych w Sztumie przy ulicy Reja oraz zatwierdzenia regulaminu przeprowadzenia przetargu i powołania komisji przetargowej.


Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r Dz.U. 142, poz.1591 ze zmianami;
Burmistrz Miasta i Gminy Sztum zarządza co następuje:

§ 1


Typuje do najmu na okres do trzech lat w drodze przetargu nieograniczonego ofertowego lokale użytkowe położone w Sztumie przy ul Reja (przy plaży)
1/ budynek użytkowy o pow. użytkowej 99,20 m (plus taras)
2/ lokale użytkowe (pomieszczenia) w budynku mieszkalno-użytkowym .


§ 2


1.Zatwierdzam regulamin przeprowadzenia przetargu stanowiący zał. nr 1.
2.Regulamin wraz z ogłoszeniem o przetargu podlega ogłoszeniu na stronie internetowej www.sztum.pl.

§ 3


Powołuję komisję do przeprowadzenia przetargu w składzie:
1. Przewodniczący Komisji: Sławomir Michalik - Radny Rady Miejskiej
2. Członek Komisji: Halina Tymoszuk - Inspektor Ref. JPPiGN
3. Członek Komisji: Zofia Kusztal - Inspektor Ref. JPPiGN

§ 4


Wykonanie zarządzenie powierzam Kierownikowi Referatu Inwestycji,
Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami.

§ 5


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Burmistrz
Miasta i Gminy Sztum

Leszek Tabor


Wersja do druku


Liczba odsłon:  589

Treść wprowadził(a):  Krzysztof Kowalski, 2005-03-11 11:03:19