Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

HARMONOGRAM POSIEDZEŃ KOMISJI I SESJI RADY MIEJSKIEJ W SZTUMIE

 

 

Harmonogram sesji:

 1. L sesja Rady Miejskiej – 3 lipca 2018 roku (wtorek) o godz. 14:00. - pobierz

Materiały do pobrania:

 1. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Sztum- Czesław Oleksiak, przewodniczący Rady Miejskiej - pobierz
 2. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017 - pobierz
 3. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sztum na lata 2018- 2021- pobierz
 4. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Sztum - pobierz
 5. Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w dziennym ośrodku wsparcia dla uczestników projektu pn. „RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ- rozwój usług społecznych w gminie Sztum - pobierz
 6. Projekt uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, dla uczestników projektu pn. „RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ - rozwój usług społecznych w gminie Sztum” oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania - pobierz
 7. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sztumie na II półrocze 2018 roku - pobierz

Harmonogram posiedzeń Komisji Rady Miejskiej:

 1. Komisja Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych – 22 maj 2018 rok (wtorek) o godz. 9:00
 2. Komisja Wsi, Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa – 22 maj 2018 rok (wtorek) o godz. 13:00
 3. Komisja Finansów Publicznych i Rozwoju – 23 maj 2018 rok (środa) o godz. 14:00

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:7320
Treść wprowadził(a): Krzysztofik Mateusz, 2018-06-25 14:07:37
Treść wytworzył(a): Czesława Jaźwińska, 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2018-06-25 14:06:03