Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

Wydruk z serwisu BIP, dn.

Obowiązek informacyjny

Zgodnie z Art. 24 Ustawy o ochronie danych osobowych informujemy, że Administratorem Danych Osobowych jest Miasto i Gmina Sztum, ul. Mickiewicza 39, 82-400 Sztum. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadania publicznego, zgodnie ze złożonym wnioskiem. Dane przekazywane do Miasta i Gminy Sztum są dobrowolnie i istnieje prawo dostępu do treści danych oraz możliwość ich poprawiania.”