Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

Wydruk z serwisu BIP, dn.

PETYCJE


27.09.2018 - Petycja w sprawie wdrożenia w Gminie Systemu Zarządzania i Monitorowania Energii - pobierz

24.09.2018 - Petycja w sprawie V edycji Programu "Wzorowa Łazienka" - pobierz

  • Regulamin 5 Edycji Progrmau "Wzorowa Łazienka" - pobierz

18.05.2018 - Petycja w sprawie planu zaopatrzenia w ciepło, enegię elektryczną i paliwa gazowe - pobierz

09.10.2017 - Petycja w sprawie przekazania poniższego wniosku do podległych Placówek Oświatowych -  scilicet: wszystkich szkół podstawowych - pobierz

28.02.2017 - Petycja w sprawie publikacji w całości niniejszego wniosku o informację publiczną na stronie internetowej (lub w BIP) Gminy/Miasta - pobierz

22.11.2016 - Petycja w sprawie umieszczenia na głównych stronach internetowych JST informacji w formie aktywnego banera i linku do strony www.komasowani.pl - pobierz

14.11.2016 - Petycja w sprawie utworzenia w oficjalnym Serwisie Internetowym Gminy (serwis WWW) - zakładki "Czyste Powietrze", której, znajdą sięinformacje edukacyjne dla mieszkańców na temat prawidłowych zachowań sprzyjających poprawie jakości powietrza (niespalanie śmieci) - pobierz

20.07.2016 - Petycje w sprawie rzeczywistego znaczenia pojęcia "efektywność energetyczna" - pobierz

28.04.2016 - Petycja w sprawie poprawy efektywności energetycznej - pobierz

14.04.2016 - Petycja w sprawie zaplanowania procesu wymiany systemów operacyjnych z Windows XP na systemy posiadające obecenie wsparcie Producenta - pobierz

26.02.2016 - Petycja w sprawie archwizacji materiałów dot. szkoleń - pobierz

03.12.2015 - Petycja w sprawie zamieszczenia na stałe w Oficjalnym Serwisie WWW Gminy/Miasta wydzielonego obszaru - zakładki - o nazwie "Kącik Przedsiębiorcy" i umieszczenia na stałe w ramach ww. zakładki w zawsze widocznym miejscu baneru serwisu mikroporady.pl wraz z linkiem - pobierz