Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Sztumie

Protokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej

 • Protokół Nr 10.2017 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 31 maja 2017 roku - pobierz
 • Protokół Nr 9.2017 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 15 maja 2017 roku - pobierz
 • Protokół Nr 8.2017 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 9 maja 2017 roku - pobierz
 • Protokół Nr 7.2017 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 25 kwietnia 2017 roku - pobierz
 • Protokół Nr 6.2017 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 10 kwietnia 2017 roku - pobierz
 • Protokół Nr 5.2017 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 14 marca 2017 roku - pobierz
 • Protokół Nr 4.2017 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 9 marca 2017 roku - pobierz
 • Protokół Nr 3.2017 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 9 lutego 2017 roku - pobierz
 • Protokół Nr 2.2017 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 26 stycznia 2017 roku - pobierz
 • Protokół Nr 1.2017 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 11 stycznia 2017 roku - pobierz
 • Protokół Nr 11.2016 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 16 listopada 2016 roku - pobierz
 • Protokół Nr 10.2016 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 20 października 2016 roku - pobierz
 • Protokół Nr 9.2016 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 29 września 2016 roku - pobierz
 • Protokół Nr 8.2016 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 22 czerwca 2016 roku - pobierz
 • Protokół Nr 7.2016 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 8 czerwca 2016 roku - pobierz
 • Protokół Nr 6.2016 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 19 maja 2016 roku - pobierz
 • Protokół Nr 5.2016 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 21 kwietnia 2016 roku - pobierz
 • Protokół nr 4.2016 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej z dnia 17 marca 2016 rok - pobierz
 • Protokół nr 3.2016 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej z dnia 25 lutego 2016 rok - pobierz
 • Protokół nr 2.2016 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej z dnia 11 lutego 2016 roku - pobierz
 • Protokół nr 1.2016 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej z dnia 7 stycznia 2016 roku - pobierz
 • Protokół nr 11.2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej z dnia 17 grudnia 2015 roku - pobierz
 • Protokół nr 10.2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej z dnia 26 listopada 2015 roku - pobierz
 • Protokół nr 9.2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej z dnia 29 października 2015 roku - pobierz
 • Protokół nr 8.2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej z dnia 3 września 2015 roku - pobierz
 • Protokół nr 7.2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej z dnia 25 czerwca 2015 roku - pobierz
 • Protokół nr 6.2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej z dnia 27 maja 2015 roku - pobierz
 • Protokół nr 5.2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej z dnia 20 maja 2015 roku - pobierz
 • Protokół nr 4.2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej z dnia 20 kwietnia 2015 roku - pobierz
 • Protokół nr 3.2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej z dnia 18 marca 2015 roku - pobierz
 • Protokół nr 2.2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej z dnia 18 luty 2015 roku - pobierz
 • Protokół nr 1.2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej z dnia 14 stycznia 2015 roku - pobierz

 

Sprawozdania z przeprowadzonych kontroli

 • Uchwała Komisji rewizyjnej Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia wniosku o absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Sztum, Pana Leszka Tabora z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2016 - pobierz
 • Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sztumie dotyczące przeprowadzonej kontroli inwestycji pn. Ochrona wód i przywracanie różnorodnosci biologicznej na terenie MOF Malbork-Sztum w tym: rozbudowa ścieżki pieszo-rowerowej wokół Jeziora Zajezierskiego - pobierz
 • Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sztumie dotyczące przeprowadzonej kontroli wydatków i procedury tankowania paliwa przez Ochotniczą Straż Pożarną Postolin podczas pożaru w Polaszkach - pobierz
 • Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sztumie dotyczące przeprowadzonej kontroli inwestycji pn. "Modernizacja kompleksu lekkoatletycznego na stadionie miejskim w Sztumie" - pobierz
 • Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sztumie dotyczące przeprowadzonej kontroli dostawy wyposażenia technicznego dla pełnowymiarowego stadionu piłkarsko-lekkoatletycznego w ramach zadani budżetowego pn. Modernizacja stadionu miejskiego w Sztumie - pobierz
 • Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sztumie dotyczące przeprowadzonej kontroli inwestycji pn. "Poprawa stanu i rozwoju infrastruktury turystycznej na terenie Parku Miejskiego - Etap II" - pobierz
 • Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sztumie dotyczące przeprowadzonej kontroli inwestycji pn. "Poprawa stanu i rozwoju infrastruktury turystycznej na terenie Parku Miejskiego - Etap I" - pobierz
 • Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sztumie dotyczące przeprowadzonej kontroli działań służb gminnych w zakresie pomocy poszkodowanym w wyniku pożaru mieszkańcom Polaszek realizowanej w imieniu Burmistrza Miasta i Gminy Sztum - pobierz
 • Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sztumie dotyczące przeprowadzonej kontroli inwestycji pn. "Parking na działce nr 215/6 w koniecwałdzie" - pobierz
 • Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sztumie dotyczące przeprowadzonej kontroli inwestycji pn. "Przebudowy ciągów komunikacyjnych wraz z infrastrukturą techniczną w obszarze ulicy Wojciechowskiego oraz części ulicy Chopina w Sztumie (..)." - pobierz
 • Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sztumie dotyczące przeprowadzonej kontroli inwestycji pn. "Budowa zaplecza stadionu miejskiego w Sztumie" - pobierz
 • Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sztumie dotyczące przeprowadzonej kontroli inwestycji pn. "Zagospodarowanie terenu wokół budynku Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie - Etap II" - pobierz
 • Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sztumie za rok 2015 - pobierz
 • Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sztumie dotyczące przeprowadzonej kontroli inwestycji pn. modernizacja mostu drogowego w miejscowości Koniecwałd i modernizacja mostu nad kanałem Uśnickim w miejscowości Uśnice - pobierz
 • Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sztumie dotyczące przeprowadzonej kontroli inwestycji pn. rozbudowa ścieżki pieszo-rowerowej wraz z małą architekturą wzdłuż linii brzegowej Jeziora Sztumskiego - od mostu przy ulicy Jagiełły w Sztumie do ulicy Kwidzyńskiej - pobierz
 • Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sztumie dotyczące przeprowadzonej kontroli przebudowy targowiska miejskiego w Sztumie z dnia 20 maja 2015 r. - pobierz
 • Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sztumie dotyczące przeprowadzonej kontroli realizacji dotacji przyznanych dla Klubów Sportowych w roku 2014 z dnia 20 kwietnia 2015 r. - pobierz
 • Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sztumie dotyczące przeprowadzonej kontroli realizacji przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztumie wydatków w zakresie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014 dotyczącym przekazywania organizacjom pozarządowym dotacji na wykonanie zadań wynikających z tego programu z dnia 18 marca 2015 r. - pobierz

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:587
Treść wprowadził(a): Krzysztofik Mateusz, 2017-06-20 13:48:09
Treść wytworzył(a): [brak danych], [brak danych]
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2017-06-19 14:33:53